План набавки за 2017. годину (кликните за преузимање)

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1.1.2.

мешовита набавка по партијама за набавку добара – пианина “Петроф“ или одговарајући (партија 1), контрабаса (партија 2) и услуге поправке клавира „Петроф“ (партија 3)

 1. Позив за подношење понуде (кликните за преглед)
 2. Конкурсна документација (кликните за преглед)
 3. Обавештење о продужетку рока (кликните за преглед)
 4. Одлука о додели уговора (кликните за преглед стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4 и стр. 5)

План набавки за 2018. годину (кликните за преузимање)

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 

Набавка електричне енергије

Линк ка порталу јавних набавки – http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1751606

 1. Позив за подношење понуда (кликните за преглед)
 2. Конкурсна документација (кликните за преглед)
 3. Одговор на питање заинтересованог лица (кликните за преглед)
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (кликните за преглед)
 5. Одлука о додели уговора (кликните за преглед стр. 1, стр. 2 и стр. 3 )
 6. Обавештење о закљученом уговору (кликните за преглед)

Јавна набавка мале вредности добара бр. 2/2018

Линк ка порталу јавних набавки – http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2154318

 1. Позив за подношење понуда (кликните за преглед)
 2. Конкурсна документација (кликните за преглед)
 3. Одлука о додели уговора (кликните за преглед)

План набавки за 2019. годину (кликните за преузимање)

Јавна набавка мале вредности  добара бр. 1.1.1.

 1.  Позив за подношење понуда (кликните за преглед)
 2. Конкурсна документација (кликните за преглед)
 3. Одлука о додели уговора (кликните за преглед)
 4. Обавештење о закљученом уговору (кликните за преглед)