Прелиминарна ранг листа са оствареним резултатима кандидата после другог пријемног испитног рока одржаног 22. маја 2021. године

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са освојеним бодовима на пријемном испиту није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент, одсек или у другу музичку школу где има слободних места.

МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК (22. 05. 2021.)

ЈЕДИНСТВЕНА ШИФРА КАНДИДАТАСТАТИУС КАНДИДАТА
108252ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108254ПОЛОЖИО
108259ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108263ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108264ПОЛОЖИО
108266ПОЛОЖИО
108267ПОЛОЖИО
108268ПОЛОЖИО
108269ПОЛОЖИО
108272ПОЛОЖИО
108274ПОЛОЖИО
108275ПОЛОЖИО
108277ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108281ПОЛОЖИО
108283ПОЛОЖИО
108284ПОЛОЖИО
108286ПОЛОЖИО
108287ПОЛОЖИО
108290ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108292ПОЛОЖИО
108294ПОЛОЖИО
108295ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
10876ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108301ПОЛОЖИО
108307ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108309ПОЛОЖИО
108311ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108313ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108314ПОЛОЖИО
108317ПОЛОЖИО
108319ПОЛОЖИО
108320ПОЛОЖИО
108406ПОЛОЖИО
108248ПОЛОЖИО
108249ПОЛОЖИО
108251ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108255ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108256ПОЛОЖИО
108257ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108260ПОЛОЖИО
108271ПОЛОЖИО
108278ПОЛОЖИО
108293ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108298ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108299ПОЛОЖИО
108300ПОЛОЖИО
108302ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108303ПОЛОЖИО
108304ПОЛОЖИО
108316ПОЛОЖИО
108270ПОЛОЖИО
108276ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108291ПОЛОЖИО
108321ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108258ПОЛОЖИО
108261ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108280ПОЛОЖИО
108289ПОЛОЖИО
108308ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108312ПОЛОЖИО
108315ПОЛОЖИО
108318ПОЛОЖИО
108408ПОЛОЖИО
108265ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108273ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108297ПОЛОЖИО
108288ПОЛОЖИО
108325ПОЛОЖИО
108331ПОЛОЖИО
108332ПОЛОЖИО
108333ПОЛОЖИО
108334ПОЛОЖИО
108335НИЈЕ ПОЛОЖИО
108342ПОЛОЖИО
108343ПОЛОЖИО
108344ПОЛОЖИО
108345ПОЛОЖИО
108351ПОЛОЖИО
108353ПОЛОЖИО
108356ПОЛОЖИО
108357ПОЛОЖИО
108359ПОЛОЖИО
108360ПОЛОЖИО
108362ПОЛОЖИО
108365ПОЛОЖИО
108370ПОЛОЖИО
108372ПОЛОЖИО
108373ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108375ПОЛОЖИО
108380НИЈЕ ПОЛОЖИО
108385ПОЛОЖИО
108386ПОЛОЖИО
108387ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108327ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108404ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108416ПОЛОЖИО
108417ПОЛОЖИО
108323НИЈЕ ПОЛОЖИО
108326ПОЛОЖИО
108329НИЈЕ ПОЛОЖИО
108336НИЈЕ ПОЛОЖИО
108338ПОЛОЖИО
108339ПОЛОЖИО
108350НИЈЕ ПОЛОЖИО
108352ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108355ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108358ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108364ПОЛОЖИО
108367ПОЛОЖИО
108368ПОЛОЖИО
108369ПОЛОЖИО
108371ПОЛОЖИО
108376ПОЛОЖИО
108377ПОЛОЖИО
108381ПОЛОЖИО
108383ПОЛОЖИО
108348ПОЛОЖИО
108361ПОЛОЖИО
108337ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108384ПОЛОЖИО
108247ПОЛОЖИО
108341ПОЛОЖИО
108346ПОЛОЖИО
108347ПОЛОЖИО
108354ПОЛОЖИО
108366ПОЛОЖИО
108379ПОЛОЖИО
108405ПОЛОЖИО
108330ПОЛОЖИО
108374НИЈЕ ПОЛОЖИО
108415ПОЛОЖИО
108414ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108388ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108395ПОЛОЖИО
108396ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108398ПОЛОЖИО
108399НИЈЕ ПОЛОЖИО
108400ПОЛОЖИО
108403ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108391ПОЛОЖИО (Само за ванредно.)
108394ПОЛОЖИО
108392ПОЛОЖИО
108389ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108393ПОЛОЖИО
108409ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108410ПОЛОЖИО
108411ПОЛОЖИО
108412ПОЛОЖИО
108413ПОЛОЖИО