Portret muzičke škole “Stanislav Binički”

 

O Stanislavu Biničkom

 

O svom prijatelju i saradniku Stanislavu Biničkom, Branislav Nušić rekao je: “Iako malo po broju, ono što je Binčki dao – naše je. On je od onih naših muzičara – kompozitora koji su ušli u dušu naše narodne pesme, pevaju je i sami, vole je, uživaju u njoj. Sve što je imao, sve što je mogao dati, Binički je priložio kulturnom razvitku i napretku svoga naroda.”

Stanislav Binički rođen je u selu Jasika kod Kruševca 27. jula 1872. godine. Interesovanje za muziku pokazuje u prvom razredu gimnazije kada počinje sa učenjem violine i flaute, i postaje član školskog orkestra. Već tada počinje da komponuje kraće pesme za hor i glas. Po završenoj maturi u Niškoj Gimnaziji 1890. godine Binički se upisuje na Prirodno-matematički odsek Filozofskog fakulteta u Beogradu. Uporedo sa studijama matematike Binički dobija i raznovrsnije mogućnosti za proširenje svojih muzičkih interesa, pa tako presudni značaj za budući razvojni pravac imaju njegovi učitelji Stevan Mokranjac, Josif Marinković i Josif Svoboda.

U jesen 1895. Stanislav Binički odlazi na Muzičku Akademiju u Minhen, gde završava studije kompozicije i solo pevanja. Posle završenih studija vraća se u Beograd, sa namerom da svoje znanje i tendencije prenese na kulturni život Srbije. Osniva i diriguje “Beogradskim Vojnim Orkestrom” i ubrzo priređuje koncert na “Kolarcu”, na kome je premijerno izvedena njegova orkestarska uvertira  “Iz moga zavičaja”. Počev od te večeri, skoro svakog petka Stanislav Binički je punio dvoranu “Kolarčeve Zadužbine”. Sa ovim orkestrom nastupa i širom Srbije, i nije se mogla zamisliti ni jedna veća svečanost bez njega. Usled političkih prilika orkestar je promenio ime 1904. godine u “Muzika Kraljeve Garde”, a Binički uspešno stoji na čelu do 1920. godine.

U tom periodu nastao je i marš “Na Drinu”. Cerska bitka, vođena od 16. do 19. avgusta 1914, donela je veliku pobedu srpskoj vojsci. Tu, na samom bojištu, kompozitor i dirigent, vojni kapelnik Stanislav Binički, komponovao je jedan od najlepših marševa koje ima naša muzička ostavština. Smatra se da je marš “Na Drinu” Binički posvetio neustrašivom i omiljenom pukovniku Stojanoviću koji je poginuo u bici na Ceru.

Kao aktivan horovođa radio je u “Beogradskom Pevačkom Društvu”, akademskom pevačkom društvu “Obilić”, i na čelu pevačke družine “Stanković” sa kojom pronosi slavu širom Srbije i Evrope.

Kao trijumf svega dotle izvedenog, Binički je 1910. pripremio IX Betovenovu simfoniju sa horom koji je brojao preko 200 članove, i orkestrom od preko 100 svirača. Udružen sa Stevanom Mokranjcem i Cvetkom Manojlovićem učestvuje u osnivanju Prve Srpske Muzičke Škole u Beogradu, u kojoj predaje solo pevanje.

  1. godina smatra se godinom osnivanja Srpske Opere, a Binički kao njen začetnik po premijernom izvođenju oprere “Na uranku” komponovane na libreto Branislava Nušića. 1920. godine kao njen osnivač postaje i prvi direktor Srpske Opere u Beogradu. Bogati njen repertoar kako tuđim, tako i svojim delima, među kojima su: Muzika za Nušićevu bajku “Ljiljan i omorika”, komedija “Put oko sveta”, “Đido”.

Od duhovnih kompozicija koje je Binički napisao ističe se Liturgija Jovana Zlatoustog i Opelo.

Samim tim, ovaj profesor matematike, kompozitor, dirigent, začetnik srpske opere, zaslužuje da jedna muzička škola ponosno stane iza njegovog imena, podržana i inspirisana njegovim stvaralačkim duhom.

 

Istorijat škole

 

Početak i osnivanje škole datira od 1948. godine, kada  je grupa poklonika muzike osnovala Muzički tečaj, pri Domu kulture Sedmog reona u Beogradu.

  1. godine ovaj Tečaj prerasta u Muzičku školu “Stanislav Binički”, a škola dobija prostorije u bivšoj privatnoj zgradi u Senjačkoj ulici br. 31, gde se i danas nalazi. Na svom početku, škola je imala klasu klavira, violine i harmonike, a već školske 1954/55 školu završava prva generacija učenika.

Godina 1968. označava prekretnicu u radu škole, jer proširuje svoju delatnost na Novi Beograd, u kom muzički život do tada nije postojao. Ovo je bio jedan od prvih poduhvata te vrste na teritoriji Beograda. Osnovana su dva odeljenja. Preduzeće “Energoprojekt” ustupilo je svoju montažnu baraku i obezbedilo elementarne uslove za rad. Istovremeno, osnovano je i odeljenje u bloku 60 Novog Beograda. Iako u skromnim i neadekvatnim zgradama i uslovima, zaposleni kolektiva, kao i učenici davali su svoj maksimum i postizali jako dobre rezultate.

Godine 2017. škola dobija novu zgradu, nakon višegodišnjeg zalanja direktora i zaposlenih, na adresi: Bulevar Zorana Đinđića 152a. Uslovi rada znatno su poboljšani i prilagođeni potrebama rada muzičke škole.

Nasuprot počecima, kada su postojale svega tri klase individualne nastave, danas u školi postoji 53 klase, 8 klasa teoretskih predmeta, kao i 3 hor i orkestar. Što se odseka tiče, zastupljeni su gotovo svi:

  • klavir – gitara
  • violina – flauta
  • violončelo – klarinet
  • kontrabas – udaraljke
  • harmonika – solo pevanje

Obzirom na generalno smanjenje broja učenika u školama, a zahvaljujući dobroj reputaciji i predanom radu, ova škola iz godine u godinu ne smanjuje broj svojih polaznika.

Veliko zalaganje, trud, a pre svega talenat učenika i profesora rezurtirali su velikim uspesima. Svake godine je učesnik Republičkog takmičenja i Festivala muzičkih škola Srbije, gde je mahom osvajala prve i druge nagrade.

Ovakvi uspesi rezultat su i stalnog održavanja javnih časova i koncerata u školi, kojima se kod učenika razvija želja da kroz javne nastupe što bolje iskažu svoju muzičku ličnost.

Svake godine škola održava i interno takmičenje iz svih instrumenata i teoretskih predmeta.

Škola organizuje takmičenje „Binički“ u martu mesecu, svake godine, na kojem učestvuju učesnici iz zemalja regiona i Rebupblike Srbije.

U cilju svestranijeg poimanja muzike muzička škola “Stanislav Binički” je u stalnoj saradnji sa bibliotekom “Isidora Sekulić”. Iz te saradnje rezultira učešće na raznim manifestacijama.

Maj je mesec za obeležavanje Dana škole. Uz angažman skoro svih učenika i zaposlenih na svečan način se organizuje i po nekoliko koncerata u školi i sali Beogradske filharmonije. Proslavi naročito doprinosi i koncert profesora, koji je propraćen budnim uhom učenika i gostiju.

Rad muzičke škole “Stanislav Binički” usmeren je svom snagom na negovanje umetnosti i muzike kod najmlađih generacija, sa ciljem da oplemeni, obogati, i ispuni detinjstvo.