ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ УЧЕНИК ОСНОВНЕ ИЛИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈИ ПОЛОЖИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

СТАРОСНА ГРАНИЦА ЗА УПИС У ШКОЛУ:

  • КЛАВИР, ГИТАРА, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО, ХАРМОНИКА И ФЛАУТА, ДО 9 ГОДИНА
  • КЛАРИНЕТ, ДО 9 ГОДИНА
  • КОНТРАБАС, УДАРАЉКЕ, ДО 15 ГОДИНА
  • СОЛО ПЕВАЊЕ, СТАРИЈИ ОД 13 ГОДИНА
  • ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД, ОД 6 ДО 8 ГОДИНА (ПУНИХ ГОДИНА У МОМЕНТУ ПОЛАГАЊА)

НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ ТЕСТИРАЈУ СЕ ПРИРОДНЕ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА – СЛУХ, РИТАМ, МЕМОРИЈА – КРОЗ РЕПРОДУКЦИЈУ, ОПАЖАЈНИ ТЕСТ И ПЕВАЊЕ ПЕСМИЦЕ ПО ИЗБОРУ.

У I разред може да се упише и ученик старији него што је прописано, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Школа организује наставу припремног разреда за ученике млађег узраста

ТЕРМИНИ И САТНИЦЕ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ ПО ОКОНЧАЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА НА САЈТУ ШКОЛЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ХОЛУ ШКОЛЕ.

кандидати се могу пријавити до 25. маја 2020.

ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Име ученика/це
Презиме ученика/це
унети број од 13 цифара
само за стране држављане
Место рођења
Држава
Име оца/старатеља
Презиме оца/старатеља
Име мајке/старатељке
Презиме мајке/старатељке
Унети број телефона
email@primer.com
Унети улицу и број
Означити поље
Изабрати