Прелиминарна ранг листа после трећег пријемног испитног рока одржаног 05. 06. 2021.

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са освојеним бодовима на пријемном испиту није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент, одсек или у другу музичку школу где има слободних места.

ЈЕДИНСТВЕНА ШИФРА КАНДИДАТАСТАТУС КАНДИДАТА
108418ПОЛОЖИО
108419ПОЛОЖИО
108420ПОЛОЖИО
108421ПОЛОЖИО
108422ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108423ПОЛОЖИО
108424НИЈЕ ПОЛОЖИО
108425ПОЛОЖИО
108426ПОЛОЖИО
108427ПОЛОЖИО
108428ПОЛОЖИО
108429НИЈЕ ПОЛОЖИО
108431ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108432ПОЛОЖИО
108434ПОЛОЖИО
108435ПОЛОЖИО
108437ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108438ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108439ПОЛОЖИО
108440ПОЛОЖИО
108441ПОЛОЖИО
108442ПОЛОЖИО
108456ПОЛОЖИО
108457ПОЛОЖИО
108446ПОЛОЖИО
108447ПОЛОЖИО
108448ПОЛОЖИО
108449ПОЛОЖИО
108450ПОЛОЖИО
108451ПОЛОЖИО
108452ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
108453ПОЛОЖИО
108454ПОЛОЖИО
108455ПОЛОЖИО

Сењачка бр. 31, 11000 Београд

Телефон – Фаkс: 011 / 3692 – 672, 011 / 3692 – 733

Е-маil: skolabinickibeograd@gmail.com