Четвртак, 08.03.2018.

Тонске пробе гудача за такмичење „Бинички“ за школе из Београда

9:30-10:30 – МШ „Ватрослав Лисински“

10:30-11:30 – МШ „Мокрањац“

11:30-12:00 – МШ „Даворин Јенко“

12:00-13:30 – МШ „Станковић“

13:30-14:30 – МШ „Гроцка“

 

Субота, 10.03.2018.

Тонске пробе клавира за такмичење „Бинички“за школе из Београда

9:30-10:45 – МШ „Коста Манојловић“, Земун

10:45-12:00 – МШ „Јосип Славенски“

12:00-12:30 – МШ „Мокрањац“

12:30-13:15 – МШ „Владимир Ђорђевић“

13:15-13:30 – МШ „Ватрослав Лисинки“

13:30-13:45 – МШ „Петар Коњовић“

 

Школе из других градова моћи ће да пробају клавир на дан такмичења у време паузе.