9. март у 18.30h – Отварање VIII такмичења “Бинички” концертом лауреата VII такмичења

 

КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА  СЕДМОГ ОТВОРЕНОГ ТАКМИЧЕЊА „БИНИЧКИ“

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА ПРОГРАМ
1. ТЕРЗИЋ ИВОНА IV разред клавира

МШ“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“

КЛАСА: ЈЕЛЕНА ЋИРКОВИЋ

П.И.ЧАЈКОВСКИ: СЕНТИМЕНТАЛНИ ВАЛЦЕР оп.51бр.6 f moll
2.  ДОДИГ СОФИЈА V разред виолине

МШ “К.МАНОЈЛОВИЋ“ ЗЕМУН

КЛАСА: ЈЕЛЕНА КОМАТИНА

Клавирска сарадња: Јасмина Недељковић Перме

 

Х.ВИЈЕЊАВСКИ: КОНЦЕРТ бр.2 de moll I став allegro moderato
3. ОПСЕНИЦА САША IV разред клавира

МШ “К.МАНОЈЛОВИЋ“ ЗЕМУН

КЛАСА: ИРЕНА ОПАРОВ

 

Ф.ШОПЕН: НОКТУРНО c moll op.post.
4. РУЈЕВИЋ АНЂЕЛИНА   VI разред виолончела

МШ“СТАНКОВИЋ “ БЕОГРАД

КЛАСА: ДЕЈАН МИТРОВИЋ

Клавирска сарадња: Ивана Илић

 

ДЕЈВИД ПОПЕР: ГАВОТА
5. ПЕЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР VI разред хармонике

МШ“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ “ БЕОГРАД

КЛАСА: АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ

 

F.ANGELIS: VALSE du CLOWN
6. ЗЛАТКОВИЋ ЕМИЛИЈАVI разред клавира

МШ“ ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“ БЕОГРАД

КЛАСА: МАЈА ВУКОВИЋ

В.ГАВРИЛИН: ВАЛЦЕР cis moll
7. ЈЕВТИЋ АЛЕКСА III разред СМШ

МШ“ДР.МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ

КЛАСА: ЛИДИЈА ЈЕВРЕМОВИЋ

Клавирска сарадња: Јелена Михајловић

 

G.F.HANDEL: Ombra mai fu

BENJAMIN BRITTEN: The Salley Gardens

8. ЧАВИЋ СЕРГЕЈ VI разред клавира

МШ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“ ЗЕМУН

КЛАСА: РАДОЈКА ИВАНОВИЋ

Ф.ШОПЕН:  СКЕРЦО be moll