П Р И Ј Е М Н И    И С П И Т И

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ ОДРЖАЋЕ СЕ:

19.05.2018.

26.05.2018.

2.06.2018.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ОДРЖАВАЈУ СЕ

 • У СЕДИШТУ ШКОЛЕ У СЕЊАЧКОЈ УЛИЦИ БРОЈ 31 И
 • НА ШКОЛСКОМ ОДЕЉЕЊУ У УЛИЦИ БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152А (УЛАЗ ИЗ СТУДЕНТСКЕ).

ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ПРЕУЗИМАЈУ СЕ И ПРЕДАЈУ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

ПОПУЊЕНЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДАЈУ СЕ

 • ДО 17.05.2018. ДО 10.00 САТИ (ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 19.05.2018.)
 • ДО 24.05.2018. ДО 10.00 САТИ (ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 26.05.2018.)
 • ДО 31.05.2018. ДО 10.00 САТИ (ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2.06.2018.)

СТАРОСНА ГРАНИЦА ЗА УПИС У ШКОЛУ:

 • КЛАВИР, ГИТАРА, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО,
 • ХАРМОНИКА И ФЛАУТА – ДО 9 ГОДИНА
 • КЛАРИНЕТ – ДО 11 ГОДИНА
 • КОНТРАБАС, УДАРАЉКЕ – ДО 15 ГОДИНА
 • СОЛО ПЕАВЊЕ – ОД 14 ГОДИНА
 • ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД – ОД 6 ДО 8 ГОДИНА (ПУНИХ 6                                                                              ГОДИНА У МОМЕНТУ ПОЛАГАЊА)

НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ ТЕСТИРАЈУ СЕ ПРИРОДНЕ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА – СЛУХ, РИТАМ, МЕМОРИЈА – КРОЗ РЕПРОДУКЦИЈУ, ОПАЖАЈНИ ТЕСТ И ПЕВАЊЕ ПЕСМИЦЕ ПО ИЗБОРУ.

ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА – ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА – БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ 6.06.2018. НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ШКОЛЕ И ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА.