Р.број Име и Презиме Време
1. Петровић Катја Од 10,00
2. Крунић Петра  
3. Пауновић Виктор  
4. Пауновић Андрија  
5.  Стојчевић Бојан  
6. Симић Ема Од 10,30
7. Лишанчић Уна  
8. Димитријевић Теа  
9. Војиновић Владимир  
10. Јеремић Александар  
11. Димитријевски Доротеј  
12. Перишић Анета  

Испитна комисија: Невајда Јана, Гордана Ивановић и Биљана Дачевић.