Наступе на  такмичењу „Бинички“ 2019. године оцењиваће жири у следећем саставу:

KЛАВИР

1.Јаблановић Тања  МШ“Коста Манојловић“ Земун

2.Кукољ Светлана  МШ“Др В.Вучковић“ Београд

3.Вукмановић Милена МШ „Станислав Бинички“ Београд

   Секретар такмичења:

    Насуовски Милица МШ „Станислав Бинички“

    Контакт телефон: 060 0909898

ВИОЛИНА И ВИОЛОНЧЕЛО 

1.Васиљевић Влада МШ „В.Мокрањац“Београд

2.Татић Невенка МШ“Др В.Вучковић“ Београд

3.Милутиновић Данијела МШ“Др В.Вучковић“ Београд

4. Малетић Гордана МШ „Станислав Бинички“ Београд

    Секретар такмичења:

Пралица Јелена МШ „Станислав Бинички“

Контакт телефон:065 8588819

СОЛФЕЂО

1.Марковић Даница МШ“В.Мокрањац“ Београд

2.Ракоњац Весна МШ“К.Манојловић“ Земун

3.Радосављевић Валентина МШ „Станислав Бинички“ Београд

   Секретар такмичења:

Лончар Алекса МШ“Станислав Бинички“

Контакт телефон: 069 2112102

Испитивач и аутор примера:

Каралић Александра МШ“ Коста Манојловић“Земун

СОЛО ПЕВАЊЕ

1. Јевремовић Лидија МШ „Др Милоје Милојевић“Крагујевац

2.Поповић Љубомир МШ“Јосиф Маринковић“Вршац

3.Јовић Маја МШ“Јосип Слaвенски“Београд

   Секретар такмичења:

Дачевић Биљана МШ“Станислав Бинички“ Београд

Контакт телефон: 064 2492926