ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ОДРЖАЋЕ СЕ:

                                            ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ОДРЖАВАЈУ СЕ

  • У СЕДИШТУ ШКОЛЕ У СЕЊАЧКОЈ УЛИЦИ БРОЈ 31 –  18.И 25.05.2019. У 10:00 САТИ
  • НА ШКОЛСКОМ ОДЕЉЕЊУ У УЛИЦИ БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152А (УЛАЗ ИЗ СТУДЕНТСКЕ) – 18. 05,  25.05 И 01.06.2019 У 10:00 САТИ
  • ГАНДИЈЕВА  138а – 25.05.2019. У 10:00 САТИ

ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ПРЕУЗИМАЈУ СЕ И ПРЕДАЈУ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

ПОПУЊЕНЕ ПРИЈАВЕ ПРЕДАЈУ СЕ

  • ДО 16.05.2019. ДО 10.00 САТИ (ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 18.05.2018.)
  • ДО 23.05.2019. ДО 10.00 САТИ (ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 25.05.2018.)
  • ДО 30.05.2019. ДО 10.00 САТИ (ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 1.06.2018.)


СТАРОСНА ГРАНИЦА ЗА УПИС У ШКОЛУ:
– КЛАВИР, ГИТАРА, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО, ХАРМОНИКА И ФЛАУТА           – ДО 9 ГОДИНА -КЛАРИНЕТ                                                           – ДО 9 ГОДИНА
-КОНТРАБАС, УДАРАЉКЕ                                  – ДО 15 ГОДИНА
-СОЛО ПЕВЊЕ                                                      – СТАРИЈИ  ОД 13 ГОДИНА
-ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД    – ОД 6 ДО 8 ГОДИНА (ПУНИХ ГОДИНА У МОМЕНТУ ПОЛАГАЊА)

НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС У МУЗИЧКУ ШКОЛУ ТЕСТИРАЈУ СЕ ПРИРОДНЕ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА – СЛУХ, РИТАМ, МЕМОРИЈА – КРОЗ РЕПРОДУКЦИЈУ, ОПАЖАЈНИ ТЕСТ И ПЕВАЊЕ ПЕСМИЦЕ ПО ИЗБОРУ.

                                  ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА – ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА – БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ 6.06.2019. НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ШКОЛЕ И ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА.