Према упутству МПНТР друго полугодиште школске  2020/2021. године почиње у понедељак 18.01.2021. У школи ће се одвијати настава по утврђеном распореду од 31. августа, а који је био на снази све до преласка на онлајн наставу. Сви часови у школи, како за 1. тако и за 2. циклус трају по 30 минута.

Препорука је да ученици првог циклуса у оквиру четворогодишње и шестогодишње ОМШ похађају наставу у школи.

Ученици другог циклуса у ОМШ похађају наставу према комбинованом моделу, при чему могу да се определе да ли ће наставу пратити у школи или онлине.

До понедељка 18.01.2020. године родитељи ученика другог циклуса који су се определили да њихово дете похађа наставу онлајн у другом полугодишту треба званично путем мејла  skola@binicki.edu.rs  да обавесте школу да ће њихово дете наставу похађати онлајн. До краја школске године омогућен је прелазак са модела онлајн наставе на комбиновани уз петходно попуњавање молбе коју достављате мејлом.

Приликом провере и евалуације знања сви ученици су дужни да дођу у школу према утврђеном распореду.

Онлајн часови ће се одржавати из учионице у одређено време у оквиру предвиђеног распореда за ученике који се определе да наставу похађају онлајн. То значи да наставник индивидуалне наставе након одржане смене у школи неће одржавати онлајн наставу од куће.

Овим путем вас обавештавамо да је потребно да нас благовремено информишете током овог полугодишта путем мејла skola@binicki.edu.rs  уколико ваше дете или неко други из породице има ковид 19 како би предузели епидемиолошке мере у установи.

Све остале информације, ако су вам потребне, добићете од одељењског старешине.

С поштовањем,

      Директор школе Ђорђе Милошевић