Поштовани родитељи,

Школа је у могућности да после реализована два мајска рока реализује и јунске пријемне испите за упис у припремни и први разред у складу са слободним местима.

Током јуна организоваћемо пријемне испите на свим одељењима школе:

Одељење С – ул. Сењачка 31, Сењак, Београд;

Одељење А – ул. Булевар Зорана Ђинђића 152 а, Нови Београд;

Одељење Б – ул. Гандијева 138а , Нови Београд.

Датуми одржавања пријемних испита у мају и јуну :

субота 15.05.2021. (пријава кандидата од 12.04. до 12.05. за 15.05.2021.)

субота 22.05.2021. (пријава кандидата од 12.04. до 19.05. за 22.05.2021.)

субота 05.06.2021. (пријава кандидата од 20.05. до 02.06.  за 05.06.2021.)

субота 12.06.2021. (пријава кандидата од 20.05. до 09.06.  за 12.06.2021.)

За припремни разред на пријемни испит пријављују се деца млађа од 8 година.

За полагање пријемног испита за инструменте пријављују се ученици основношколског узраста.

– У  1. разред основне музичке школе за инструменте  могу да се упишу ученици од 9 година и млађи, док:

– за инструменте КЛАРИНЕТ, УДАРАЉКЕ И КОНТРАБАС могу да се упишу ученици од 11 година и млађи.

– За соло певање, могу да  се упишу: ЗА ЖЕНСКЕ ГЛАСОВЕ – ученици од 13 година и старији, а ЗА МУШКЕ ГЛАСОВЕ – ученици од 16 година и старији.

– У 1. разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је прописано уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Пријемни испити за све састоје се из провере елементарних музичких склоности и способности деце одређених, а чине га:

– слух (певање једне дечије или традиционалне песме по слободном избору детета);

– музичка меморија (репродуковање певањем тонова и краћих мелодијских мотива, које наставник свира на клавиру);

– ритам (репродуковање куцањем краћих ритмичких мотива).

Поред пријављивања путем линка биће омогућено и попуњавање пријаве у просторијама матичне школе на  Сењаку (Сењачка бр. 31) сваке среде од 09:00 до 13:00 часова.

О тачној сатници обавестићемо вас путем мејла или телефонским путем, као и о евентуалним променама због епидемиолошке ситуације.