ДАТУМПРЕДМЕТ/РАЗРЕДМЕСТО одржавања испита/одељењеВРЕМЕУЧИОНИЦА
18.06.2021.ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ
(инструмент / соло певање)
  Сењачка 31  10.00  САЛА
    21.06.2021.  Солфеђо
1, 2 и 3. разред  
  Сењачка 31    10.00  Учионица за солфеђо
21.06.2021.  Солфеђо
4, 5 и 6. разред  
  Сењачка 31    11.00    Учионица за солфеђо
22.06.2021.  Хор / Оркестар  Сењачка 31  10.00    САЛА
23.06.2021.  Теорија музике  Сењачка 31    9.00  Учионица за солфеђо