Предавање

  • Увод  у историјат гудачких инструмената и гудала
  • Гудачки инструменти и њихова техничка каратктеристика
  • Чување и одржавање гудачких инструменната и гудала

 

Сала МШ „С. Бинички“,  Сењачка 31

03. децембар 2021.  године са почетком у 18:30ч