У ЧЕТВРТАК 27. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ ЈЕ ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА КОЈА СЕ ОБЕЛЕЖАВА КАО РАДНИ, А НЕНАСТАВНИ ДАН