Поштовани родитељи, драги будући ученици,

Музичка школа ,,Станислав Бинички“ у Београду током маја месеца 2022. организује пријемне испите за упис ученика у припремни и први разред за школску 2022/2023. Школа организује образовно-васпитни рад на три одељења  у Београду за десет инструмената:

А  Нови Београд (Булевар Зорана Ђинђића 152а): клавир, виолина, виолончело, контрабас, хармоника, флаута, гитара, кларинет, соло певање, удараљке);

Б      Нови Београд (Гандијева 138а): клавир, гитара, хармоника, виолончело, виолина и флаута;

С    Сењак (Сењачка  31): клавир, гитара, виолина и соло певање

Пријаве су активне кроз елекстронску пријаву, како за инструменте тако и за припремни разред:

– за припремни разред на пријемни испит пријављују се деца млађа од 8 година.

– за полагање пријемног испита за инструменте пријављују се ученици који већ похађају класичну основну школу.

У случају да нисте у могућности да попуните електронску пријаву, исту можете попунити и у просторијама школе сваке среде од 9.00 до 13.00 (Сењачка 31).

У електронској пријави важно је да означите одељење (А, Б или С) руководећи се искључиво тиме да ће ваше дете на  том одељењу похађати наставу.

У  1. разред основне музичке школе:

  • За инструменте КЛАВИР, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО, ФЛАУТА, ХАРМОНИКА и ГИТАРА могу да се упишу ученици од 9 година и млађи:
  • За инструменте КЛАРИНЕТ, УДАРАЉКЕ И КОНТРАБАС могу да се упишу ученици од 11 година и млађи.
  • За соло певање, могу да се упишу: ЗА ЖЕНСКЕ ГЛАСОВЕ – ученици од 13 година и старији, а ЗА МУШКЕ ГЛАСОВЕ – ученици од 16 година и старији.

У 1. разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је прописано уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Пријемни испити за све састоје се из провере елементарних музичких склоности и способности деце одређених, а чине га: песмица (певање једне дечије или традиционалне песме по слободном избору детета); слух, музичка меморија и ритам.

Пријемни испити за школску 2021/2022. годину реализују се на свим одељењима:

  • субота 14.05.2022. (због великог броја пријављених кандидата пријаве су затворене за 14.05.2022.)
  • субота 28.05.2022. (пријава кандидата до 20.05. за 28.05.2022.)

Распоред кандидата за полагање пријемног испита по одељењима биће објављен два дана пред пријемни испит на сајту школе.

Коначна ранг листа са оствареним резултатима биће објављена на сајту школе најкасније до 16.06.2022. уколико буде накнадног рока/рокова, а ако изостану накнадни рокови и раније.

Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент или певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Након сваког пријемног рока објављује се прелиминарна ранг листа путем које се кандидати обавештавају да ли су остварили основни услов да положе пријемни испит. Пријемни испит полажу и ученици припремног разреда који су ученици школе у овој школској години.

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са освојеним бодовима на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

Резултати са освојеним бодовима за сваког кандидата на коначној ранг листи биће објављени под јединственом шифром коју школа додељује сваком кандидату који је приступио полагању пријемног испита.

Како би се ваше дете лакше определило за музички инструмент погледајте заједно брошуру ,,Води ме у Бинички“ .

Брошура за упис и пријемни и први разред 2022.