Коначна ранг листа са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе (сви пријемни рокови) биће објављена  до 16. јуна 2022. године када се заврши последњи рок за полагање пријемног испита по одељењима. Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент или соло певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Након сваког пријемног рока објављује се обједињена, прелиминарна ранг листа путем које се кандидати обавештавају да ли су остварили основни услов да положе пријемни испит.

Минимални број бодова да би се положио пријемни испит је 60 од максималних 100 бодова. Сваки кандидат који није остварио минимални број бодова није стекао услов да положи пријемни испит и то ће бити одмах истакнуто на првој прелиминарној листи

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са освојеним бодовима на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

Резултати са освојеним бодовима за сваког кандидата на коначној као и на прелиминарним ранг листама биће објављени под јединственом шифром коју школа додељује сваком кандидату који је приступио полагању пријемног испита.

Оде. Шифра кандидата СТАТУС КАНДИДАТА
Б 10184 ПОЛОЖИО
Б 10185 ПОЛОЖИО
Б 10186 ПОЛОЖИО
Б 10187 ПОЛОЖИО
Б 10188 ПОЛОЖИО
Б 10189 ПОЛОЖИО
Б 10190 ПОЛОЖИО
Б 10191 ПОЛОЖИО
Б 10192 ПОЛОЖИО
Б 10193 ПОЛОЖИО
Б 10194 ПОЛОЖИО
Б 101111 ПОЛОЖИО
Б 101116 ПОЛОЖИО
Б 101118 ПОЛОЖИО
Б 101123 ПОЛОЖИО
А 10198 ПОЛОЖИО
Б 101110 ПОЛОЖИО
Б 101120 ПОЛОЖИО
Б 101122 ПОЛОЖИО
Б 101112 ПОЛОЖИО
Б 101115 ПОЛОЖИО
Б 101117 ПОЛОЖИО
Б 101121 ПОЛОЖИО
Б 101129 ПОЛОЖИО
Б 101131 ПОЛОЖИО
Б 101103 ПОЛОЖИО
Б 10195 ПОЛОЖИО
Б 101125 ПОЛОЖИО
Б 101127 ПОЛОЖИО
Б 101128 ПОЛОЖИО
Б 101132 ПОЛОЖИО
Б 101133 ПОЛОЖИО
Б 101114 ПОЛОЖИО
Б 101107 ПОЛОЖИО
Б 101124 ПОЛОЖИО
Б 101126 ПОЛОЖИО
Б 101130 ПОЛОЖИО
Б 101134 ПОЛОЖИО
Б 101135 ПОЛОЖИО
Б 101101 ПОЛОЖИО
Б 10199 ПОЛОЖИО
Б 101100 ПОЛОЖИО
Б 101104 ПОЛОЖИО
Б 101108 ПОЛОЖИО
Б 101109 ПОЛОЖИО
Б 101105 ПОЛОЖИО
Б 101106 ПОЛОЖИО
Б 10196 ПОЛОЖИО
А 101162 ПОЛОЖИО
А 101163 ПОЛОЖИО
А 101164 ПОЛОЖИО
A 101165 ПОЛОЖИО
А 101167 ПОЛОЖИО
А 101168 ПОЛОЖИО
А 101169 ПОЛОЖИО
А 101170 ПОЛОЖИО
А 101171 ПОЛОЖИО
А 101172 ПОЛОЖИО
А 101174 ПОЛОЖИО
А 101175 ПОЛОЖИО
А 101176 ПОЛОЖИО
А 101177 ПОЛОЖИО
А 101178 ПОЛОЖИО
А 101179 ПОЛОЖИО
А 101180 ПОЛОЖИО
А 101181 ПОЛОЖИО
А 101183 ПОЛОЖИО
А 101190 ПОЛОЖИО
А 101191 ПОЛОЖИО
А 101202 ПОЛОЖИО
А 101203 ПОЛОЖИО
А 101204 ПОЛОЖИО
А 101205 ПОЛОЖИО
А 101206 ПОЛОЖИО
А 101207 ПОЛОЖИО
А 101210 ПОЛОЖИО
А 101211 ПОЛОЖИО
А 101212 ПОЛОЖИО
А 101220 ПОЛОЖИО
А 101221 ПОЛОЖИО
А 101222 ПОЛОЖИО
А 101194 ПОЛОЖИО
А 101196 ПОЛОЖИО
А 101197 ПОЛОЖИО
А 101198 ПОЛОЖИО
А 101199 ПОЛОЖИО
А 101200 ПОЛОЖИО
А 101214 ПОЛОЖИО
А 101215 ПОЛОЖИО
А 101216 ПОЛОЖИО
А 101217 ПОЛОЖИО
А 101218 ПОЛОЖИО
А 101187 ПОЛОЖИО
А 101184 ПОЛОЖИО
А 101185 ПОЛОЖИО
А 101186 ПОЛОЖИО
А 101219 ПОЛОЖИО
А 101213 ПОЛОЖИО
А 101193 ПОЛОЖИО
А 101182 ПОЛОЖИО
А 101209 ПОЛОЖИО
А 101192 ПОЛОЖИО
С 101136 ПОЛОЖИО
С 101138 ПОЛОЖИО
С 101139 ПОЛОЖИО
С 101140 ПОЛОЖИО
С 101141 ПОЛОЖИО
С 101142 ПОЛОЖИО
С 101144 ПОЛОЖИО
С 101145 ПОЛОЖИО
С 101146 ПОЛОЖИО
С 101147 ПОЛОЖИО
С 101148 ПОЛОЖИО
С 101149 ПОЛОЖИО
С 101152 ПОЛОЖИО
С 101153 ПОЛОЖИО
С 101155 ПОЛОЖИО
С 101156  НИЈЕ  ПОЛОЖИО
С 101157 ПОЛОЖИО
С 101158 ПОЛОЖИО
С 101159 ПОЛОЖИО
С 101161 ПОЛОЖИО
Б 1011 ПОЛОЖИО
Б 1012 ПОЛОЖИО
Б 1013 ПОЛОЖИО
Б 1015 ПОЛОЖИО
Б 1016 ПОЛОЖИО
Б 1017 ПОЛОЖИО
Б 1018 ПОЛОЖИО
Б 1019 ПОЛОЖИО
Б 10110 ПОЛОЖИО
Б 10112 ПОЛОЖИО
А 10113 ПОЛОЖИО
А  10114 ПОЛОЖИО
А  10115 ПОЛОЖИО
А  10116 ПОЛОЖИО
А  10117 ПОЛОЖИО
А  10118 ПОЛОЖИО
А  10119 ПОЛОЖИО
А  10120 ПОЛОЖИО
А  10121 ПОЛОЖИО
А  10122 ПОЛОЖИО
А  10123 ПОЛОЖИО
А  10124 ПОЛОЖИО
А  10126 ПОЛОЖИО
А  10128 ПОЛОЖИО
А  10129 ПОЛОЖИО
А  10130 ПОЛОЖИО
А  10132 ПОЛОЖИО
С  10133 ПОЛОЖИО
С  10134 ПОЛОЖИО
С  10136 ПОЛОЖИО
С  10137 ПОЛОЖИО
Б  10138 ПОЛОЖИО
С  10139 ПОЛОЖИО
С  10140 ПОЛОЖИО
С  10141 ПОЛОЖИО
С  10142 ПОЛОЖИО
С  10143 ПОЛОЖИО
С  10144 ПОЛОЖИО
С  10145 ПОЛОЖИО
С  10147 ПОЛОЖИО
С  10148 ПОЛОЖИО
С  10149 ПОЛОЖИО
С  10150 ПОЛОЖИО
С  10151 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б  10152 ПОЛОЖИО
Б  10153 ПОЛОЖИО
Б  10154 ПОЛОЖИО
Б  10155 ПОЛОЖИО
Б  10156 ПОЛОЖИО
Б  10157 ПОЛОЖИО
Б  10158 ПОЛОЖИО
Б  10159 ПОЛОЖИО
Б  10160 ПОЛОЖИО
Б  10162 ПОЛОЖИО
А  10166 ПОЛОЖИО
А  10167 ПОЛОЖИО
А  10168 ПОЛОЖИО
А  10169 ПОЛОЖИО
А  10170 ПОЛОЖИО
А  10171 ПОЛОЖИО
А  10172 ПОЛОЖИО
А  10173 ПОЛОЖИО
А  10175 ПОЛОЖИО
А  10177 ПОЛОЖИО
А  10178 ПОЛОЖИО
А  10179 ПОЛОЖИО
А  10180 ПОЛОЖИО
А  10181 ПОЛОЖИО
А  10182 ПОЛОЖИО
А  10183 ПОЛОЖИО
Б 101223 ПОЛОЖИО
А 101224 ПОЛОЖИО
А 101225 ПОЛОЖИО
А 101226 ПОЛОЖИО
С 101227 ПОЛОЖИО
С 101228 ПОЛОЖИО
С 101229 ПОЛОЖИО
С 101230 ПОЛОЖИО