Коначна ранг листа са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе (сви пријемни рокови) биће објављена  до 16. јуна 2022. године Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент или соло певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Након сваког пријемног рока објављује се обједињена, прелиминарна ранг листа путем које се кандидати обавештавају да ли су остварили основни услов да положе пријемни испит.

Минимални број бодова да би се положио пријемни испит је 60 од максималних 100 бодова. Сваки кандидат који није остварио минимални број бодова није стекао услов да положи пријемни испит и то ће бити одмах истакнуто на првој прелиминарној листи

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са освојеним бодовима на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

Резултати са освојеним бодовима за сваког кандидата на коначној као и на прелиминарним ранг листама биће објављени под јединственом шифром коју школа додељује сваком кандидату који је приступио полагању пријемног испита.

Напомена: Прелиминарни резултати пријемног испита који је реализован 14.05.2022. објављени су 18.05.2022.

 

Одељење шифра СТАТУС КАНДИДАТА
А 101231 ПОЛОЖИО
А 101232 ПОЛОЖИО
А 101233 ПОЛОЖИО
А 101234 ПОЛОЖИО
А 101235 ПОЛОЖИО
А 101236 ПОЛОЖИО
А 101237 ПОЛОЖИО
А 101239 ПОЛОЖИО
А 101240 ПОЛОЖИО
А 101241 ПОЛОЖИО
А 101242 ПОЛОЖИО
А 101243 ПОЛОЖИО
А 101244 ПОЛОЖИО
А 101245 ПОЛОЖИО
А 101247 ПОЛОЖИО
А 101248 ПОЛОЖИО
А 101249 ПОЛОЖИО
А 101251 ПОЛОЖИО
А 101252 ПОЛОЖИО
А 101253 ПОЛОЖИО
А 101254 ПОЛОЖИО
А 101255 ПОЛОЖИО
А 101257 ПОЛОЖИО
А 101259 ПОЛОЖИО
A 101260 ПОЛОЖИО
А 101261 ПОЛОЖИО
А 101263 ПОЛОЖИО
А 101264 ПОЛОЖИО
А 101265 ПОЛОЖИО
А 101266 ПОЛОЖИО
А 101267 ПОЛОЖИО
А 101269 ПОЛОЖИО
А 101270 ПОЛОЖИО
А 101271 ПОЛОЖИО
А 101272 ПОЛОЖИО
А 101273 ПОЛОЖИО
А 101274 ПОЛОЖИО
А 101276 ПОЛОЖИО
А 101277 ПОЛОЖИО
А 101278 ПОЛОЖИО
А 101279 ПОЛОЖИО
А 101280 ПОЛОЖИО
А 101281 ПОЛОЖИО
А 101282 ПОЛОЖИО
А 101283 НИЈЕ ПОЛОЖИО
А 101284 ПОЛОЖИО
А 101285 ПОЛОЖИО
А 101286 ПОЛОЖИО
А 101287 ПОЛОЖИО
А 101288 ПОЛОЖИО
А 101291 ПОЛОЖИО
А 101292 ПОЛОЖИО
А 101293 НИЈЕ  ПОЛОЖИО
А 101296 ПОЛОЖИО
А 101297 ПОЛОЖИО
А 101298 ПОЛОЖИО
А 101299 ПОЛОЖИО
А 101300 ПОЛОЖИО
А 101304 ПОЛОЖИО
А 101305 ПОЛОЖИО
А 101306 ПОЛОЖИО
А 101307 ПОЛОЖИО
А 101308 ПОЛОЖИО
А 101312 ПОЛОЖИО
А 101313 ПОЛОЖИО
A 101314 ПОЛОЖИО
А 101315 ПОЛОЖИО
А 101316 НИЈЕ ПОЛОЖИО
А 101317 ПОЛОЖИО
А 101318 ПОЛОЖИО
А 101319 ПОЛОЖИО
А 101320 ПОЛОЖИО
А 101322 ПОЛОЖИО
А 101323 ПОЛОЖИО
А 101324 ПОЛОЖИО
А 101325 ПОЛОЖИО
А 101326 ПОЛОЖИО
А 101327 ПОЛОЖИО
А 101328 ПОЛОЖИО
А 101329 НИЈЕ ПОЛОЖИО
А 101330 ПОЛОЖИО
А 101333 ПОЛОЖИО
А 101335 ПОЛОЖИО
А 101336 ПОЛОЖИО
А 101337 ПОЛОЖИО
А 101338 ПОЛОЖИО
А 101341 НИЈЕ ПОЛОЖИО
А 101342 ПОЛОЖИО
А 101344 ПОЛОЖИО
А 101346 ПОЛОЖИО
А 101347 ПОЛОЖИО
А 101348 ПОЛОЖИО
А 101349 ПОЛОЖИО
А 101350 ПОЛОЖИО
А 101351 ПОЛОЖИО
А 101352 ПОЛОЖИО
А 101389 ПОЛОЖИО
Б 101353 ПОЛОЖИО
Б 101354 ПОЛОЖИО
Б 101355 ПОЛОЖИО
Б 101356 ПОЛОЖИО
Б 101357 ПОЛОЖИО
Б 101358 ПОЛОЖИО
Б 101359 ПОЛОЖИО
Б 101360 ПОЛОЖИО
Б 101361 ПОЛОЖИО
Б 101362 ПОЛОЖИО
Б 101363 ПОЛОЖИО
Б 101364 ПОЛОЖИО
Б 101365 ПОЛОЖИО
Б 101366 ПОЛОЖИО
Б 101367 ПОЛОЖИО
Б 101368 ПОЛОЖИО
Б 101369 ПОЛОЖИО
Б 101370 ПОЛОЖИО
Б 101371 ПОЛОЖИО
Б 101372 ПОЛОЖИО
Б 101373 ПОЛОЖИО
А 101374 ПОЛОЖИО
Б 101375 ПОЛОЖИО
Б 101376 ПОЛОЖИО
Б 101377 ПОЛОЖИО
Б 101378 ПОЛОЖИО
Б 101379 ПОЛОЖИО
Б 101380 ПОЛОЖИО
Б 101381 ПОЛОЖИО
Б 101382 ПОЛОЖИО
Б 101383 ПОЛОЖИО
Б 101385 ПОЛОЖИО
Б 101386 ПОЛОЖИО
Б 101387 ПОЛОЖИО
Б 101388 ПОЛОЖИО
Б 101390 ПОЛОЖИО
Б 101391 ПОЛОЖИО
Б 101392 ПОЛОЖИО
Б 101393 ПОЛОЖИО
Б 101394 ПОЛОЖИО
Б 101395 ПОЛОЖИО
Б 101396 ПОЛОЖИО
Б 101397 ПОЛОЖИО
Б 101398 ПОЛОЖИО
Б 101399 ПОЛОЖИО
Б 101401 ПОЛОЖИО
Б 101402 ПОЛОЖИО
Б 101404 ПОЛОЖИО
Б 101405 ПОЛОЖИО
Б 101406 ПОЛОЖИО
Б 101407 ПОЛОЖИО
С 101411 ПОЛОЖИО
С 101412 ПОЛОЖИО
С 101413 ПОЛОЖИО
С 101414 ПОЛОЖИО
С 101415 ПОЛОЖИО
С 101416 ПОЛОЖИО
С 101418 ПОЛОЖИО
С 101419 ПОЛОЖИО
С 101420 ПОЛОЖИО
С 101421 ПОЛОЖИО
С 101422 ПОЛОЖИО
С 101423 НИЈЕ ПОЛОЖИО
С 101424 ПОЛОЖИО
С 101426 ПОЛОЖИО
С 101428 ПОЛОЖИО
С 101431 ПОЛОЖИО
С 101432 ПОЛОЖИО
С 101433 НИЈЕ ПОЛОЖИО
С 101434 ПОЛОЖИО
С 101435 ПОЛОЖИО
С 101436 ПОЛОЖИО
С 101438 ПОЛОЖИО
С 101439 ПОЛОЖИО
С 101442 ПОЛОЖИО
С 101444 ПОЛОЖИО
С 101445 ПОЛОЖИО
С 101446 ПОЛОЖИО
С 101447 ПОЛОЖИО
С 101448 ПОЛОЖИО
С 101449 ПОЛОЖИО
Б 101452 ПОЛОЖИО
Б 101453 ПОЛОЖИО
Б 101454 ПОЛОЖИО
Б 101455 ПОЛОЖИО
Б 101456 ПОЛОЖИО
Б 101457 ПОЛОЖИО
А 101458 ПОЛОЖИО
А 101459 ПОЛОЖИО
А 101460 ПОЛОЖИО
А 101461 ПОЛОЖИО
А 101462 ПОЛОЖИО
А 101463 ПОЛОЖИО
А 101464 ПОЛОЖИО
А 101465 ПОЛОЖИО
С 101466 ПОЛОЖИО
С 101467 ПОЛОЖИО
С 101468 ПОЛОЖИО
С 101469 ПОЛОЖИО
С 101470 ПОЛОЖИО
С 101471 ПОЛОЖИО
С 101472 ПОЛОЖИО
С 101473 ПОЛОЖИО
С 101474 ПОЛОЖИО
С 101475 ПОЛОЖИО