Од 16. до 22. јуна 2022. сваког радног дана од 9 -18 часова, Сењачка 31

Објављујемо коначну ранг листу са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе као и упис у припремни разред. Ранг листе су формиране за свако одељење посебно, јер су се кандидати пријављивали да полажу пријемни  на одељењу на ком би и похађали наставу. Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент/певање  или припремни разред утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Интересовање за упис ученика је и ове године било изузетно велико, а школа није у могућности да прими све кандидате који су положили пријемни испит.

После уписа ученика од 16.06. до 22.06.2022. помераће се ранг листа у складу са  бројем ученика који нису приступили упису у корист кандидата са листе чекања.

Уколико је кандидат положио пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места и  у складу са оствареним бројем бодова на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у МШ,,Станислав Бинички“, кандидат може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

Честитамо свим будућим ученицима на оставреном успеху током мајских пријемних испита у МШ,,Станислав Бинички“ Београд.

 

Музичка школа

,,Станислав Бинички“ Београд

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОДЕЉЕЊЕ А -примљени

Нови Београд (Булевар Зорана Ђинђића 152а)

 

Одељење Шифра бодови Распоређен
А 101220 100 виолина
А 101335 100 виолина
А 101336 100 виолина
А 10113 100 клавир
А 101162 100 клавир
А 101163 100 клавир
А 101167 100 клавир
А 101168 100 клавир
А 101169 100 клавир
А 101170 100 клавир
А 101174 100 клавир
А 101249 100 клавир
А 101251 100 клавир
А 101253 100 клавир
А 101266 100 клавир
А 101267 100 клавир
А 101320 100 клавир
А  10169 100 клавир
А  10170 100 клавир
А  10173 100 клавир
А  10175 100 клавир
А  10179 100 клавир
А  10181 100 клавир
А 101200 100 кларинет
А 101322 100 кларинет
А 101323 100 кларинет
А 101203 100 гитара
А 101206 100 гитара
А 101211 100 гитара
А 101226 100 флаута
А  10121 100 флаута
А  10177 100 флаута
А  10168 100 флаута
A 101314 100 хармоника
А 101176 100 соло певање
А 101342 100 соло певање
А 101344 100 соло певање
А 101350 100 соло певање
А 101351 100 соло певање
А 101352 100 соло певање
А 101196 100 удараљке
А 101197 100 удараљке
А 101198 100 удараљке
А 101213 99 виолина
А 101374 99 виолина
А 101245 99 клавир
А  10129 99 флаута
А 101348 99 соло певање
А 101349 99 соло певање
А 101324 99 удараљке
А 101325 99 удараљке
А 101326 99 удараљке
А 101327 99 удараљке
А 101219 98 виолина
А  10120 98 клавир
А  10124 98 клавир
А 101337 98 клавир
А 101315 98 хармоника
А  10115 97 виолина
А  10166 97 виолина
А 101218 97 виолина
А  10116 97 виолина
А  10122 97 виолончело
А 101328 97 кларинет
А 101319 97 флаута
А 101223 97 хармоника
А 101317 97 хармоника
А 101318 97 хармоника
А 101460 97 хармоника

 

 

ЛИСТА ЧЕКАЊА –А ОДЕЉЕЊЕ

 

 

Одељење Шифра Бодови
А 101313 96
А 101461 96
А 101225 95
А 101233 95
А 101207 95
А 101243 95
А  10118 95
А  10171 95
А  10172 95
А 101172 95
А  10126 95
А  10132 95
А  10183 95
А 101347 95
А 101346 95
А 101210 94
A 101260 94
А 101217 94
А 101259 94
А 101212 93
А  10130 93
А 101252 93
А 101202 92
А 101231 92
А 101244 92
А  10180 92
А 101478 92
А 101205 92
А 101209 92
А 101239 92
А 101215 92
А 101216 92
А 101235 92
А 101261 92
А 101333 92
А 101464 92
А  10119 92
А 101237 91
А 101255 91
А 101204 91
А 101240 91
А 101164 91
A 101165 90
А 101242 90
А  10117 90
А  10123 90
А  10114 90
А 101171 89
А 101264 89
А 101254 87
А  10167 87
А 101234 85
А 101247 85
А 101462 85
А 101458 85
А  10182 85
А 101248 83
А 101175 83
А 101257 83
А 101263 82
А 101214 80
А 101463 80
А 101199 75
А 101265 72
А 101232 65
А  10178 65
А 101330 65
А 101465 60

 

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД А ОДЕЉЕЊЕ-примљени

 

 

 

Одељење Шифра Бодови Распоређен у припремни разред
А  10156 100 Распоређен
А 101280 100 Распоређен
А 10198 100 Распоређен
А 101177 100 Распоређен
А 101178 100 Распоређен
А 101179 100 Распоређен
А 101180 100 Распоређен
А 101186 100 Распоређен
А 101222 100 Распоређен
А 101224 100 Распоређен
А 101273 100 Распоређен
А 101274 100 Распоређен
А 101282 100 Распоређен
А 101287 100 Распоређен
А 101292 100 Распоређен
А 101305 100 Распоређен
А 101306 100 Распоређен
А 101389 100 Распоређен
А 101459 100 Распоређен
А 101300 99 Распоређен
А 101190 97 Распоређен
А 101308 97 Распоређен
А 101281 96 Распоређен
А 101184 95 Распоређен
А 101192 95 Распоређен
А 101221 95 Распоређен
А 101277 95 Распоређен
А 101338 95 Распоређен
А  10128 95 Распоређен
А 101236 94 Распоређен
А 101285 93 Распоређен
А 101182 90 Распоређен
А 101185 90 Распоређен
А 101194 90 Распоређен
А 101288 90 Распоређен
А 101296 90 Распоређен
А 101297 90 Распоређен
А 101271 90 Распоређен
А 101193 90 Распоређен
А 101476 90 Распоређен

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТА ЧЕКАЊА-ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД- А ОДЕЉЕЊЕ

 

Одељење Шифра Бодови
А 101307 82
А 101187 80
А 101191 80
А 101269 80
А 101272 80
А 101312 80
А 101291 77
А 101284 70
А 101286 69
А 101278 68
А 101298 60

 

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОДЕЉЕЊЕ Б  – примљени

Нови Београд (Гандијева 138а)

 

Одељење Шифра Број бодова Распоређен
Б 1011 100 клавир
Б 1012 100 клавир
Б 1015 100 клавир
Б 1018 100 клавир
Б 10191 100 клавир
Б 10193 100 клавир
Б 101122 100 клавир
Б 101124 100 клавир
Б 101126 100 клавир
Б 101130 100 клавир
Б 101131 100 клавир
Б 101134 100 клавир
Б 101378 100 клавир
Б 101379 100 клавир
Б 101393 100 клавир
Б 101398 100 клавир
Б 101401 100 клавир
Б 101455 100 клавир
Б  10158 100 клавир
Б  10159 100 клавир
Б  10160 100 клавир
Б 10189 100 флаута
Б  10162 100 флаута
Б 101107 100 виолина
Б 101385 100 виолина
Б 101370 100 хармоника
Б 101123 100 гитара
Б 101368 100 гитара
Б 1017 100 хармоника
Б 101397 99 клавир
Б 101380 99 клавир
Б 101457 99 клавир
Б 1019 99 клавир
Б 101396 99 клавир
Б 101121 99 клавир
Б 101390 99 клавир
Б 10192 99 флаута
Б 101386 99 виолончело
Б 10112 99 хармоника
Б 101371 99 хармоника
Б 101375 99 хармоника
Б  10138 98 виолончело
Б 10186 97 хармоника
Б 101454 97 флаута
Б 101133 97 виолина
Б  10157 97 хармоника
Б 101372 97 хармоника
Б 101373 97 хармоника
Б 101241 97 гитара

 

ЛИСТА ЧЕКАЊА –Б ОДЕЉЕЊЕ

 

Одељење Шифра Бодови
Б 10185 96
Б 1016 96
Б 1013 96
Б 10110 96
Б 101114 96
Б  10152 95
Б 101452 95
Б 101358 95
Б 101387 95
Б 101135 95
Б 10194 95
Б 101111 95
Б 101362 95
Б 101118 95
Б 10190 95
Б 101100 95
Б 101116 95
Б 101127 95
Б  10155 95
Б 101359 95
Б 101115 95
Б 101392 95
Б 101453 94
Б 101399 94
Б 10199 94
Б 101361 94
Б 101367 94
Б 101406 94
Б 10184 94
Б 101366 94
Б 101383 93
Б 101105 93
Б 101364 93
Б 101369 93
Б 10187 92
Б 101117 92
Б 101377 92
Б 101101 91
Б 10196 90
Б 101108 90
Б 101402 90
Б 101104 89
Б 101407 89
Б 101125 88
Б 101356 87
Б 101388 87
Б 101405 86
Б  10153 86
Б 101129 85
Б 101355 85
Б 101456 85
Б 101128 83
Б 101365 83
Б 10188 83
Б 101132 81
Б 101353 81
Б 101109 81
Б 101395 81
Б 101103 80
Б 101112 80
Б 101120 80
Б 101394 79
Б 101106 78
Б 101382 78
Б 101376 77
Б 101404 77
Б 101357 76
Б 101381 76
Б 101354 75
Б 101110 75
Б 10195 73
Б 101360 73
Б 101363 72
Б 101391 70
Б  10154 65

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОДЕЉЕЊЕ С -примљени

Сењак (Сењачка 31)

 

Одељење Шифра Број бодова Распоређен
С 101144 100 клавир
С 101146 100 клавир
С 101148 100 клавир
С 101414 100 клавир
С 101416 100 клавир
С 101426 100 клавир
С  10137 100 клавир
С  10141 100 клавир
С  10143 100 клавир
С 101469 100 клавир
С  10142 100 клавир
С 101158 100 клавир
С 101140 100 клавир
С 101229 100 клавир
С 101418 100 клавир
С 101439 100 клавир
С 101139 100 клавир
С  10134 100 клавир
С 101136 100 соло певање
С 101445 100 соло певање
С 101448 100 соло певање
С 101449 100 соло певање
С 101466 100 соло певање
С 101467 100 соло певање
С 101413 100 хармоника
С  10133 100 хармоника
С 101142 100 виолина
С  10144 100 виолина
С 101155 99 клавир
С 101422 99 клавир
С 101432 99 клавир
С 101468 99 клавир
С 101444 99 соло певање
С 101438 99 виолина
С 101472 99 виолина
С 101442 98 соло певање
С 101153 98 хармоника
С 101152 98 виолина
С 101161 98 виолина
С 101471 97 хармоника
С 101147 97 хармоника
С 101424 97 виолина
С 101141 97 виолина
С 101227 97 виолина
С 101419 97 виолина
С  10147 97 виолина
С 101421 97 виолина
С  10150 97 виолина

 

ЛИСТА ЧЕКАЊА-С Сењак

 

 

Одељење Шифра Бодови
С 101470 96
С 101411 96
С 101475 95
С 101159 92
С  10148 91
С  10139 90
С 101431 85
С 101145 80
С 101149 80
С 101412 80
С 101415 80
С 101428 80
С 101138 80
С  10145 75
С  10149 60

 

 

 

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД-СЕЊАК-примљени

 

Одељење Шифра Бодови   Распоређен
С 101228 100 ПР Распоређен
С 101230 100 ПР Распоређен
С 101436 100 ПР Распоређен
С 101434 80 ПР Распоређен
С 101473 80 ПР Распоређен
С 101435 75 ПР Распоређен
С 101474 75 ПР Распоређен
С 101477 72 ПР Распоређен

 

 

ЛИСТА ЧЕКАЊА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД СЕЊАК

 

Одељење Шифра Бодови
С 101157 71
С  10140 71