ИСПИТИ-ПРЕДРОК

 

ДАТУМ ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД МЕСТО одржавања испита/одељење УЧИОНИЦА
11.05.2023. 12.00 Клавир VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
12.05.2023. 13.00 Виолина

Виолончело

VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
12.05.2023. 11.00 Флаута

Хармоника

Соло певање

Гитара

VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
16.05.2023. 12.00 Солфеђо усмени VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

С

Сењачка 31

 

 

ГОДИШЊИ ИСПИТИ

 

ДАТУМ ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД МЕСТО одржавања испита/одељење УЧИОНИЦА
22.05.2023.

 

По распореду часова  

Солфеђо-

диктат

VI

 

 

А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
23.05.2023.

 

По распореду часова  

Солфеђо-

диктат

VI

 

 

А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
24.05.2023.

 

По распореду часова  

Солфеђо-

диктат

VI

 

А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
25.05.2023.

 

По распореду часова  

Теорија музике

VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
26.05.2023.

 

По распореду часова  

Теорија музике

VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
.

27.05.2023.

 

По распореду часова  

Теорија музике

VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
29.05..2023. 10.00 Клавир VI Б

Гандијева 138а

Сала
30.05.2023. 10.00 Клавир VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
31.05.2023. 10.00 Клавир VI С

Сењачка 31

Сала
01.06.2023.

 

По распореду часова  

Солфеђо-

диктат

III А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По распореду часова  

Солфеђо-

диктат

III А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
 

 

 

 

 

 

12.00

 

 

 

Гитара

Хармоника

Флаута

кларинет

Соло певање

Удараљке

VI  

А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионице за индивидуалну наставу
Б

Гандијева 138а

Учионице за индивидуалну наставу
С

Сењачка 31

Учионице за индивидуалну наставу
 

 

 

 

10.00

 

 

Виолина

Контрабас

Виолончело

VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионице за индивидуалну наставу
Б

Гандијева 138а

Учионице за индивидуалну наставу
С

Сењачка 31

Учионице за индивидуалну наставу
 

 

 

 

03.06.2023.

По распореду часова  

Солфеђо-

диктат

III А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
06.06.2023. 12.00 Солфеђо-

усмени

VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Учионица за солфеђо
Б

Гандијева 138а

Учионица за солфеђо
С

Сењачка 31

Учионица за солфеђо
 

 

 

 

 

 

 

09.06.2023.

10.00 Кларинет III,IV,V,VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
12.00 Соло певање II,III,IV

 

А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
10.00 Удараљке III,IV,V,VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Соба за удараљке
10.00 Гитара III,IV,V,VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Соба за гитару
10.00 Хармоника III,IV,V,VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Соба за хармонику
9.06.2023. 9.00 Виолина

Виолончело

Контрабас

III,IV,V,VI С

Сењачка 31

Сала
12.06.2023. 9.00 Виолина

Виолончело

Контрабас

III,IV,V,VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
13.6.2023.

 

9.00

 

Виолина

Виолончело

Контрабас

III,IV,V,VI Б

Гандијева 138а

Сала
Клавир III А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
Клавир III С

Сењачка 31

Сала
Клавир IV А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
Клавир III,IV, V,VI Б

Гандијева 138а

Сала
14.06.2023. 9.00 Клавир IV С

Сењачка 31

Сала
15.06.2023. 9.00

 

Клавир V А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
Клавир VI А

Бул. Зорана Ђинђића 152а

Сала
Клавир V С

Сењачка 31

Сала