ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД – сва одељења школе

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- одељење А 25.5.2024.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ-одељење Сењак 25.5.2024.

 

Напомена: Коначни резултати по одељењима и инструментима биће објавељени 14.6.2024. после реализованог још једног рока пријемних испита.

 

 

 

Шифра кандидата Статус кандидата
1534 ПОЛОЖИО
1535 ПОЛОЖИО
1536 ПОЛОЖИО
1537 ПОЛОЖИО
1538 ПОЛОЖИО
1539 ПОЛОЖИО
1540 ПОЛОЖИО
1541 ПОЛОЖИО
1543 ПОЛОЖИО
1544 ПОЛОЖИО
1545 ПОЛОЖИО
1547 ПОЛОЖИО
1549 ПОЛОЖИО
1550 ПОЛОЖИО
1551 ПОЛОЖИО
1552 ПОЛОЖИО
1554 ПОЛОЖИО
1556 ПОЛОЖИО
1557 ПОЛОЖИО
1558 ПОЛОЖИО
1559 ПОЛОЖИО
1560 ПОЛОЖИО
1561 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1562 ПОЛОЖИО
1563 ПОЛОЖИО
1564 ПОЛОЖИО
1565 ПОЛОЖИО
1566 ПОЛОЖИО
1567 ПОЛОЖИО
1569 ПОЛОЖИО
1571 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1572 ПОЛОЖИО
1573 ПОЛОЖИО
1575 ПОЛОЖИО
1576 ПОЛОЖИО
1577 ПОЛОЖИО
1578 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1579 ПОЛОЖИО
1580 ПОЛОЖИО
1581 ПОЛОЖИО
1582 ПОЛОЖИО
1583 ПОЛОЖИО
1584 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1587 ПОЛОЖИО
1589 ПОЛОЖИО
1590 ПОЛОЖИО
1592 ПОЛОЖИО
1593 ПОЛОЖИО
1594 ПОЛОЖИО
1595 ПОЛОЖИО
1596 ПОЛОЖИО
1597 ПОЛОЖИО
1598 ПОЛОЖИО
1599 ПОЛОЖИО
1601 ПОЛОЖИО
1602 ПОЛОЖИО
1603 ПОЛОЖИО
1606 ПОЛОЖИО
1607 ПОЛОЖИО
1608 ПОЛОЖИО
1609 ПОЛОЖИО
1610 ПОЛОЖИО
1611 ПОЛОЖИО
1612 ПОЛОЖИО
1613 ПОЛОЖИО
1614 ПОЛОЖИО
1615 ПОЛОЖИО
1616 ПОЛОЖИО
1620 ПОЛОЖИО
1621 ПОЛОЖИО
1622 ПОЛОЖИО
1624 ПОЛОЖИО
1625 ПОЛОЖИО
1626 ПОЛОЖИО
1627 ПОЛОЖИО
1628 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1629 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1630 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1631 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1632 ПОЛОЖИО
1633 ПОЛОЖИО
1634 ПОЛОЖИО
1635 ПОЛОЖИО
1636 ПОЛОЖИО
1637 ПОЛОЖИО
1638 НИЈЕ ПОЛОЖИО
1688 ПОЛОЖИО
1689 ПОЛОЖИО
1503 ПОЛОЖИО
1504 ПОЛОЖИО
1505 ПОЛОЖИО
1507 ПОЛОЖИО
1508 ПОЛОЖИО
1509 ПОЛОЖИО
1510 ПОЛОЖИО
1511 ПОЛОЖИО
1512 ПОЛОЖИО
1513 ПОЛОЖИО
1516 ПОЛОЖИО
1517 ПОЛОЖИО
1518 ПОЛОЖИО
1519 ПОЛОЖИО
1520 ПОЛОЖИО
1524 ПОЛОЖИО
1525 ПОЛОЖИО
1526 ПОЛОЖИО
1527 ПОЛОЖИО
1528 ПОЛОЖИО
1530 ПОЛОЖИО
1531 ПОЛОЖИО
1533 ПОЛОЖИО
1639 ПОЛОЖИО
1640 ПОЛОЖИО
1641 ПОЛОЖИО
1642 ПОЛОЖИО
1644 ПОЛОЖИО
1648 ПОЛОЖИО
1649 ПОЛОЖИО
1650 ПОЛОЖИО
1651 ПОЛОЖИО
1652 ПОЛОЖИО
1653 ПОЛОЖИО
1654 ПОЛОЖИО
1655 ПОЛОЖИО
1656 ПОЛОЖИО
1657 ПОЛОЖИО
1658 ПОЛОЖИО
1659 ПОЛОЖИО
1660 ПОЛОЖИО
1662 ПОЛОЖИО
1664 ПОЛОЖИО
1665 ПОЛОЖИО
1666 ПОЛОЖИО
1667 ПОЛОЖИО
1669 ПОЛОЖИО
1670 ПОЛОЖИО
1671 ПОЛОЖИО
1672 ПОЛОЖИО
1673 ПОЛОЖИО
1674 ПОЛОЖИО
1676 ПОЛОЖИО
1678 ПОЛОЖИО
1679 ПОЛОЖИО
1680 ПОЛОЖИО
1681 ПОЛОЖИО
1682 ПОЛОЖИО
1683 ПОЛОЖИО
1684 ПОЛОЖИО
1685 ПОЛОЖИО
1686 ПОЛОЖИО
1687 ПОЛОЖИО