ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- одељење А 8.6.2024.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ-одељење Сењак 8.6.2024.

 

Напомена: Коначни резултати по одељењима и инструментима биће објављени 14.6.2024. године.

 

Кандидати који су полагали у матичној школи на Сењаку

 

ОДЕЉЕЊЕ ШИФРА/КАНДИДАТ СТАТУС КАНДИДАТА
С 1808 положио
С 1809 положио
С 1810 положио
С 1811 положио
С 1812 положио
С 1813 положио
С 1814 положио
С 1815 положио
С 1816 положио
С 1818 положио
С 1819 положио
С 1820 положио
С 1821 положио
С 1822 положио
С 1823 положио
С 1824 није положио
С 1825 положио
С 1826 положио
С 1828 положио
С 1829 положио
С 1830 положио
С 1831 положио
С 1833 положио
С 1834 положио
С 1836 положио
С 1837 положио
С 1838 положио

 

 

 

 

Кандидати који су полагали на издвојеном одељењу  ,,А“ у Булевару Зорана Ђинђића

 

ОДЕЉЕЊЕ ШИФРА/КАНДИДАТ СТАТУС КАНДИДАТА
A 1690 положио
A 1691 положио
A 1692 положио
A 1694 положио
A 1695 положио
A 1696 положио
A 1699 положио
A 1700 положио
A 1701 положио
A 1702 положио
A 1703 положио
A 1704 положио
A 1705 положио
A 1706 положио
A 1708 положио
A 1709 положио
A 1710 није положио
A 1711 положио
A 1712 положио
A 1713 положио
A 1714 положио
A 1715 положио
A 1716 положио
A 1717 положио
A 1718 положио
A 1719 положио
A 1720 положио
A 1721 положио
A 1722 положио
A 1723 положио
A 1724 положио
A 1726 положио
A 1727 положио
A 1728 положио
A 1730 положио
A 1732 положио
A 1733 положио
A 1735 положио
A 1736 положио
A 1737 положио
A 1738 положио
A 1739 положио
A 1740 положио
A 1741 положио
A 1743 положио
A 1744 положио
A 1745 положио
A 1747 положио
A 1748 положио
A 1749 положио
A 1750 положио
A 1751 положио
A 1752 положио
A 1753 положио
A 1754 положио
A 1756 положио
A 1757 положио
A 1758 положио
A 1759 положио
A 1762 положио
A 1764 положио
A 1765 положио
A 1767 положио
A 1768 положио
A 1769 положио
A 1770 положио
A 1771 положио
A 1772 положио
A 1773 положио
A 1778 положио
A 1779 положио
A 1780 положио
A 1781 положио
A 1782 положио
A 1783 положио
A 1784 положио
A 1785 положио
A 1786 положио
A 1787 положио
A 1788 положио
A 1789 положио
A 1790 положио
A 1791 положио
A 1793 положио
A 1794 положио
A 1795 положио
A 1796 положио
A 1798 положио
A 1799 положио
A 1801 положио
A 1802 положио
A 1803 положио
A 1804 положио
A 1805 положио
A 1806 положио
A 1807 положио
A 1839 положио