УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Упис је 18.06. и 19.06. 2024.  године од 9 -18 часова у матичној школи (Сењачка 31, Савски Венац)

 

Објављујемо коначну ранг листу кандидата са оствареним резултатима током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе као и упис у припремни разред. Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент/певање  или припремни разред утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Интересовање за упис ученика је и ове године било изузетно велико, а школа није у могућности да прими све кандидате који су положили пријемни испит.

После уписа ученика од 20.06.2024. помераће се ранг листа у складу са  бројем ученика који нису приступили упису у корист кандидата са листе чекања.

Уколико је кандидат положио пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места и у складу са оствареним бројем бодова на пријемном није у могућности да упише  МШ,,Станислав Бинички“, кандидат може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

 

Честитамо свим будућим ученицима на оставреном успеху током пријемних испита у МШ,,Станислав Бинички“ Београд.

 

Музичка школа

,,Станислав Бинички“ Београд

 

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА  ПРВИ РАЗРЕД – НОВИ БЕОГРАД

 

Шифра Бодови Инструмент  Распоређен
1683 100 клавир Нови Београд
1644 100 клавир Нови Београд
1654 100 клавир Нови Београд
1639 100 клавир Нови Београд
1640 100 клавир Нови Београд
1678 100 клавир Нови Београд
1680 100 клавир Нови Београд
1682 100 клавир Нови Београд
1681 100 клавир Нови Београд
1650 100 клавир Нови Београд
1601 100 клавир Нови Београд
1711 100 клавир Нови Београд
1712 100 клавир Нови Београд
1562 100 клавир Нови Београд
1595 100 клавир Нови Београд
1721 100 клавир Нови Београд
1575 100 клавир Нови Београд
1579 100 клавир Нови Београд
1597 100 клавир Нови Београд
1565 100 клавир Нови Београд
1566 100 клавир Нови Београд
1573 100 клавир Нови Београд
1593 100 клавир Нови Београд
1701 100 клавир Нови Београд
1703 100 клавир Нови Београд
1563 100 клавир Нови Београд
1580 100 клавир Нови Београд
1592 100 клавир Нови Београд
1616 100 клавир Нови Београд
1596 100 клавир Нови Београд
1704 100 клавир Нови Београд
1738 100 клавир Нови Београд
1560 100 клавир Нови Београд
1559 100 клавир Нови Београд
1719 100 клавир Нови Београд
1717 100 клавир Нови Београд
1569 100 клавир Нови Београд
1700 100 клавир Нови Београд
1805 100 клавир Нови Београд
1687 99 клавир Нови Београд
1736 98 клавир Нови Београд
1689 98 клавир Нови Београд
1718 98 клавир Нови Београд
1676 100 гитара Нови Београд
1550 100 гитара Нови Београд
1748 100 гитара Нови Београд
1547 100 гитара Нови Београд
1688 100 гитара Нови Београд
1732 93 гитара Нови Београд
1670 100 виолина Нови Београд
1538 100 виолина Нови Београд
1715 100 виолина Нови Београд
1534 100 виолина Нови Београд
1536 100 виолина Нови Београд
1641 100 виолина Нови Београд
1686 98 виолина Нови Београд
1540 99 виолина Нови Београд
1679 93 виолина Нови Београд
1705 93 виолина Нови Београд
1806 93 виолина Нови Београд
1709 92 виолина Нови Београд
1694 100 виолончело Нови Београд
1543 100 виолончело Нови Београд
1544 100 виолончело Нови Београд
1685 98 виолончело Нови Београд
1545 95 виолончело Нови Београд
1551 95 виолончело Нови Београд
1653 100 флаута Нови Београд
1581 100 флаута Нови Београд
1684 100 флаута Нови Београд
1583 100 флаута Нови Београд
1759 97 флаута Нови Београд
1754 93 флаута Нови Београд
1672 92 флаута Нови Београд
1673 91 флаута Нови Београд
1807 91 флаута Нови Београд
1757 91 флаута Нови Београд
1756 91 флаута Нови Београд
1737 90 флаута Нови Београд
1839 90 флаута Нови Београд
1539 90 флаута Нови Београд
1537 90 флаута Нови Београд
1587 100 хармоника Нови Београд
1740 95 хармоника Нови Београд
1750 94 хармоника Нови Београд
1753 92 хармоника Нови Београд
1671 92 хармоника Нови Београд
1752 91 хармоника Нови Београд
1674 90 хармоника Нови Београд
1552 90 хармоника Нови Београд
1589 90 хармоника Нови Београд
1751 90 хармоника Нови Београд
1659 90 хармоника Нови Београд
1590 90 хармоника Нови Београд
1632 100 соло певање Нови Београд
1633 100 соло певање Нови Београд
1634 98 соло певање Нови Београд
1769 100 удараљке Нови Београд
1768 99 удараљке Нови Београд
1770 99 удараљке Нови Београд
1541 100 контрабас Нови Београд
1576 91 контрабас Нови Београд
Шифра Бодови Инструмент Листа чекања
1733 88    Листа чекања
1804 88   Листа чекања
1749 88   Листа чекања
1557 87   Листа чекања
1598 87   Листа чекања
1764 87   Листа чекања
1649 87   Листа чекања
1599 87   Листа чекања
1602 86   Листа чекања
1594 86   Листа чекања
1567 85   Листа чекања
1651 84   Листа чекања
1692 84   Листа чекања
1695 84   Листа чекања
1730 83   Листа чекања
1739 83   Листа чекања
1741 83   Листа чекања
1762 83   Листа чекања
1635 83   Листа чекања
1564 83   Листа чекања
1722 82   Листа чекања
1743 82   Листа чекања
1803 82   Листа чекања
1554 82   Листа чекања
1790 82   Листа чекања
1745 82   Листа чекања
1728 81   Листа чекања
1699 80   Листа чекања
1706 80   Листа чекања
1720 80   Листа чекања
1727 80   Листа чекања
1758 80   Листа чекања
1726 78   Листа чекања
1637 78   Листа чекања
1723 77   Листа чекања
1747 76   Листа чекања
1691 75   Листа чекања
1713 75   Листа чекања
1735 75   Листа чекања
1765 72   Листа чекања
1648 72   Листа чекања
1572 72   Листа чекања
1708 70   Листа чекања
1767 69   Листа чекања
1577 69   Листа чекања
1744 68   Листа чекања
1636 68   Листа чекања
1696 65   Листа чекања
1714 65   Листа чекања
1716 65   Листа чекања
1724 65   Листа чекања
1690 60   Листа чекања
1535 60   Листа чекања
1549 60   Листа чекања
1556 60   Листа чекања
1558 60   Листа чекања
1582 60   Листа чекања
1642 60   Листа чекања
1652 60   Листа чекања

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА  ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД – НОВИ БЕОГРАД

 

 

 

Шифра Бодови Распоређен
1780 100 Припремни разред
1782 100 Припремни разред
1783 100 Припремни разред
1609 100 Припремни разред
1615 100 Припремни разред
1621 100 Припремни разред
1622 100 Припремни разред
1624 100 Припремни разред
1625 100 Припремни разред
1627 100 Припремни разред
1778 99 Припремни разред
1784 99 Припремни разред
1779 98 Припремни разред
1785 98 Припремни разред
1786 98 Припремни разред
1796 98 Припремни разред
1702 98 Припремни разред
1802 98 Припремни разред
Шифра Бодови Листа чекања
1772 97  Листа чекања
1793 96 Листа чекања
1610 96 Листа чекања
1799 95 Листа чекања
1795 94 Листа чекања
1798 94 Листа чекања
1614 94 Листа чекања
1788 93 Листа чекања
1603 92 Листа чекања
1606 92 Листа чекања
1607 92 Листа чекања
1612 92 Листа чекања
1787 91 Листа чекања
1791 90 Листа чекања
1773 89 Листа чекања
1608 86 Листа чекања
1789 82 Листа чекања
1794 82 Листа чекања
1613 80 Листа чекања
1620 80 Листа чекања
1781 70 Листа чекања
1801 67 Листа чекања
1771 62 Листа чекања
1611 60 Листа чекања
1626 60 Листа чекања

 

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА  ПРВИ РАЗРЕД – СЕЊАК

 

Шифра Бодови Инструмент Распоређен
1808 100 гитара  Сењак
1809 100 гитара Сењак
1528 100 гитара Сењак
1530 100 гитара Сењак
1669 100 гитара Сењак
1531 97 гитара Сењак
1810 96 гитара Сењак
1814 100 клавир Сењак
1813 100 клавир Сењак
1666 100 клавир Сењак
1516 100 клавир Сењак
1657 100 клавир Сењак
1818 100 клавир Сењак
1819 100 клавир Сењак
1512 99 клавир Сењак
1525 98 клавир Сењак
1667 98 клавир Сењак
1662 96 клавир Сењак
1820 95 клавир Сењак
1822 95 клавир Сењак
1665 95 клавир Сењак
1821 95 клавир Сењак
1833 100 соло певање Сењак
1503 100 соло певање Сењак
1504 100 соло певање Сењак
1505 98 соло певање Сењак
1834 87,99 соло певање Сењак
1826 99 харфа Сењак
1533 91 харфа Сењак
1660 91 Харфа Сењак
1837 92 Харфа Сењак
1825 92 харфа Сењак
1830 98 флаута Сењак
1831 92 флаута Сењак
Шифра Бодови Инструмент Листа чекања
1658 90   Листа чекања
1664 90   Листа чекања
1517 90   Листа чекања
1511 89   Листа чекања
1655 89   Листа чекања
1526 89   Листа чекања
1527 89   Листа чекања
1524 89   Листа чекања
1520 88   Листа чекања
1815 87   Листа чекања
1816 85   Листа чекања
1656 80   Листа чекања
1836 85   Листа чекања
1838 74,98   Листа чекања
1812 60   Листа чекања

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА  ПРИПРЕМНИ  РАЗРЕД – СЕЊАК

 

Шифра Бодови Распоређен
1507 100 Припремни разред
1510 100 Припремни разред
1508 98 Припремни разред
1509 98 Припремни разред
1811 94 Припремни разред
1829 94 Припремни разред
1518 93 Припремни разред
1513 90 Припремни разред
1519 89 Припремни разред
1823 80 Припремни разред
1828 60 Припремни разред