Нови правилници и приручници

Министарство просвете у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију израдило Водич за запослене у установама образовања и васпитања: ”Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце”. Водич је израђен у циљу оснаживања запослених за интегрисање и реализацију васпитне улоге установа образовања и васпитања кроз јачање васпитних компетенција запослених и оснаживање родитеља и старатеља. Линк Правилник [...]