РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ Закон о основама система образовања и васпитања Закон о основном образовању Измене и допуне Закона о oсновном образовању и васпитању 2019. ПРАВИЛНИЦИ Правилник о оцењивањ у ОМШ Правилник о вредновању квалитета рада установе Примена Закона о заштити података о личности Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика  [...]