РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИЗакон о основама система образовања и васпитањаЗакон о основном образовањуИзмене и допуне Закона о oсновномобразовању и васпитању 2019.СТАТУТСтатут ПРАВИЛНИЦИПравилник о оцењивањ у ОМШПравилник о вредновању квалитета рада установеПримена Закона о заштити података о личностиПравилник о правима, обавезама и одговорностима ученикаПравилник - Правила понашања - МШ Станислав БиничкиПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И [...]