РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ Закон о основама система образовања и васпитања Закон о основном образовању Измене и допуне Закона о oсновномобразовању и васпитању 2019. СТАТУТ Статут ПРАВИЛНИЦИ Правилник о оцењивањ у ОМШ Правилник о вредновању квалитета рада установе Примена Закона о заштити података о личности Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика Правилник - Правила [...]