РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ Закон о основама система образовања и васпитања Закон о основном образовању Измене и допуне Закона о oсновномобразовању и васпитању 2019. ПРАВИЛНИЦИ Правилник о оцењивањ у ОМШ Правилник о вредновању квалитета рада установе Примена Закона о заштити података о личностиПравилник о правима, обавезама и одговорностима ученикаПравилник - Правила понашања - МШ Станислав [...]