КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Директор
Ђорђе Милошевић


Помоћник директора

Ирена Мучибабић


Секретар

Бојана Трајковић


Рачуноводство

Душанка Живковић – шеф рачуноводства

Светлана Пејчић – административни радник


Стручни сарадник педагог

Бранка Ђорђевић


Контакт телефон

+381-11-369-2733


Контакт имејл

skola@binicki.edu.rs

Матична школа на Сењаку

Сењачка бр. 31, Београд

Одељење „А“

Булевар Зорана Ђинђића бр.152а, Нови Београд

Одељење „Б“

Гандијева бр. 138а, Нови Београд

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА

Матични број

07001894

ПИБ

100349129

РАЧУНИ

Ученички динар