КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДИРЕКТОР

Ђорђе Милошевић


СЕКРЕТАР

Бојана Трајковић


ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

Ирена Мучибабић, педадог

Ивана Радуловић, наставник флауте и руководилац стручног већа за

полиинструментални одсек


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Јелена Јовановић, педагог

Ерна Ачкун, нототекар

Драгана Степић, нототекар


РАЧУНОВОДСТВО

Душанка Живковић, шеф рачуноводства

Светлана Пејчић, референт за административно финансијске послове

Матична школа на Сењаку

Сењачка бр. 31, Београд

Одељење „А“

Булевар Зорана Ђинђића бр.152а, Нови Београд

Одељење „Б“

Гандијева бр. 138а, Нови Београд

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА

Матични број

07001894

ПИБ

100349129

РАЧУНИ

Ученички динар