10. ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ БИНИЧКИ

КЛАВИР, КЛАВИРСКИ ДУО, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО, ХАРМОНИКА, СОЛФЕЂО, СОЛО ПЕВАЊЕ

од 14. марта. до 21. марта 2022. године

СЕЊАЧКА 31, БЕОГРАД

Члан 1.

Такмичење се одржава у Београду у Музичкој школи „Станислав Бинички“, Сењачка 31.

14 и 15. март Виолина, виолончело Сала школе на Новом Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152 а

15. и 16. март Клавир и клавирска дуа Сала школе на Сењаку, Сењачка 31

17. и 18. март Соло певање Сала школе на Сењаку, Сењачка 31

17. март Хармоника Сала школе на Новом Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152 а

19. март Солфеђо Сала школе на Сењаку, Сењачка 31

Члан 2.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

КЛАВИР

I разред до 5 минута (програм по слободном избору)

II разред до 6 минута (програм по слободном избору

са обавезним I ставом сонатине или сонате)

III разред до 8 минута. (програм по слободном избору са обавезним I ставом сонатине или сонате)

IV разред до 10 минута (програм по слободном

избору са обавезним I ставом сонатине или сонате)

V разред до 12 минута (програм по слободном избору са обавезним I ставом сонате)

VI разред до 12 минута (програм по слободном избору са обавезним I ставом сонате)

Програм се изводи напамет.

КЛАВИРСКА ДУА

Предкатегорија: I, II разред до 4 минута Две или више композиција по слободном избору, за два клавира или четвороручно.

I категорија: III, IV разред до 6 минута

Две или више композиција по слободном избору, за два клавира или четвороручно.

II категорија: V, VI разред до 10 минута

Две или више композиција различитих стилских епоха, за два клавира или четвороручно.

Програм се изводи из нота или напамет.

ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО

Две композиције по слободном избору уз клавирску пратњу.

I разред –до 5 минута IV разред до 8 минута

II разред – до 6 минута V разред –до 10 минута

III разред до 7 минута VI разред – до 12 минута

Програм се изводи напамет.

ХАРМОНИКА

Најмање две композиције по слободном избору:

Припремни и I разред до 4 минута

II разред до 5 минута

III разред до 6 минута

IV разред до 8 минута

V разред до 10 минута

VI разред до 12 минута

Програм се изводи напамет.

СОЛФЕЂО

III разред

Усмени део: Мелодијски пример prima vista у виолинском кључу, дужине осам тактова у тоналитетима до једног предзнака и такту са четвртином као јединицом бројања.

Парлато: пример у бас-кључу са четвртином као јединицом бројања. Градиво II разреда.

IV разред и III разред четворогодишње

Писмени део: Једногласни мелодијски диктат од осам тактова у дурском тоналитету до једног предзнака. Такт 2/4 или 3/4.

Усмени део: Мелодијски пример prima vista у виолинском кључу у тоналитетима до два предзнака. Дужина осам тактова у такту са четвртином као јединицом бројања.

Парлато: Пример у бас-кључу са четвртином и осмином као јединицом бројања. Градиво III разреда.

V разред

Писмени део: Једногласни диктат до осам тактова. Молски тоналитет до једног предзнака у 2/4 или 3/4 такту.

Усмени део: Мелодијски пример prima vista у виолинском кључу у тоналитетима до три предзнака са четвртином, осмином и четвртином са тачком као јединицом бројања; дужине осам тактова.

Парлато: Пример у бас кључу у такту са четвтрином, осмином, четвртином са тачком и половином као јединицом бројања; дужине осам тактова. Градиво IV разреда.

VI разред и IV разред четворогодишње школе

Писмени део: Једногласни диктат у тоналитетима до два предзнака дужине осам тактова у такту са четвртином као јединицом бројања.

Усмени део: Мелодијски пример prima vista у виолинском кључу. Дијатоника са алтерацијама у тоналитетима до четири предзнака, дужине до дванаест тактова са четвртином, осмином и четвртином са тачком као јединицом бројања. Поштовање свих ознака

темпо; динамика; фразирање.

Парлато: Парлато пример у бас-кључу са четвртином, осмином, четвртином са тачком и половином као јединицом бројања. Дужине до дванаест тактова. Градиво VI разреда.

НАПОМЕНА: За диктате и мелодијске вежбе – потврда тоналитета преко камертона.

СОЛО ПЕВАЊЕ

Категоријe женских гласова

I категорија- 1. и 2. разред ОМШ

II категорија- ученице које су уписане у 3. разред ОМШ школске 2021 / 2022. године

III категорија- 1. и 2. разред СМШ

IV категорија. 3 и 4. разред СМШ

Категоријe мушких гласова

I категорија- 1. и 2. разред ОМШ

II категорија – ученици који су уписани у 3. разред ОМШ школске 2021 / 2022. године

III категорија – 1. и 2. разред СМШ

IV категорија – 3 и 4. разред СМШ

I категорија женских и мушких гласова

Стари мајстор

Соло – песма (осим старог мајстора)

II категорија женских и мушких гласова

Стари мајстор

Соло – песма (осим старог мајстора)

III категорија женских и мушких гласова

Стари мајстор

Соло – песма (класицизам, романтизам или XX век осим српских и руских композитора )

Соло – песма српског или руског композитора

IV категорија женских и мушких гласова

Стари мајстор

Соло – песма (класицизам, романтизам или XX век осим српских и руских композитора)

Соло – песма српског или руског композитора

Оперска арија ( од Глукове реформе )

Програм се изводи напамет.

У свим категоријама је дозвољено извођење у препеву на српски језик.

Обраде српских народних песама су дозвољене у свим категоријама.

Обраде народних песама других држава нису дозвољене ни у једној категорији.

Члан 3.

Жири има могућност да прекине такмичара чија минутажа прелази дозвољену.

Члан 4.

У раду жирија за сваку дисциплину учествују три професора од којих је један председник и два члана. Председник жирија се бира на дан почетка такмичења.

Члан 5.

Уплата донације за такмичење:

2.000,00 динара за дисциплину Солфеђо

2.500,00 дин за ученике I циклуса ОМШ

-за шестогодишње школовање: 1., 2. и 3. разред

-за четворогодишње школовање: 1. и 2. разред

3.000,00 дин за ученике другог циклуса ОМШ и ученике СМШ*

-за шестогодишње школовање: од 4., 5. и 6. разред

-за четворогодишње школовање: ученици уписани у 3. разред четворогодишњег школовања школске 2021/2022. године

*СМШ се односи само на дисциплину соло певање

Члан 6.

Начин уплате донације за такмичење:

Уплатница мора да гласи на име такмичара.

Обавезно је да се наведе дисциплина и категорија у којој такмичар учествује.

У случају да такмичар одустане уплаћени износ се не враћа.

Члан 7.

За такмичење је потребно да се попуни онлајн пријава на адреси:

https://binicki.edu.rs/takmicenje-binicki/

У пријави је потребно доставити слику доказа о уплати донацији (признаница)

Члан 8.

Пријаве се подносе до 21. фебруара 2022. године

Члан 9.

Бодовање:

90-100 поена:I награда

80-89,99 поена:II награда

70-79,99 поена:III награда

60-69,99 поена:похвала

Члан 10.

У случају преласка на онлајн наставу или увођења било које мере које би спречила да се такмичење одржи уживо, организатор задржава право да у том случају организује такмичење онлајн о чему ће благовремено обавестити такмичаре.

Члан 11.

Организатор такмичења задржава право промене распореда такмичења и термине наступа такмичара.

Директор такмичења Ђорђе Милошевић

Секретар такмичења Бојан Савић

Контакт: takmicenje@binicki.edu.rs

Секретар за дисциплину Клавир и Клавирски дуо

Марко Алтман

Контакт: markoaltman@binicki.edu.rs

Секретар за дисциплину Виолина и Виолончело

Милена Крушевац

Контакт: milenakrusevac@binicki.edu.rs

Секретар за дисциплину Соло певање

Јованка Михајловић

Контакт: jovankamihajlovic@binicki.edu.rs

Секретар за дисциплину Хармоника

Небојша Аћимовић

Контакт: nebojsaacimovic@binicki.edu.rs

Секретар за дисциплину Солфеђо

Алекса Лончар

Контакт: aleksaloncar@binicki.edu.rs

За све додатне информације можете се обратите организатору такмичења путем мејл адресе:

takmicenje@binicki.edu.rs

Жири

Клавир и клавирска дуа

Снежана Милосављевић – МШ Мокрањац Београд

Јелена Гостовић – МШ Јосип Славенски Београд

Драгомир Братић – МШ Даворин Јенко Београд

Замена: Маја Рудић – МШ Станислав Бинички Београд

Хармоника

Соња Нешић – МШ Др Милоје Милојевић Крагујевац

Лука Лопичић – МШ Петар Коњовић Београд

Александар Бијић – МШ Невена Поповић Гроцка

Виолина и Виолончело

Марија Никитовић – МШ Даворин Јенко Београд

Владимир Васиљевић – МШ Мокрањац Београд

Милутин Младеновић – ФИЛУМ Крагујевац

Соло-певање

Миомира Станишић Шпирић – МШ Јосип Славенски Београд

Марина Трајковић Биџовски – ФИЛУМ Крагујевац

Драгана Митић – МШ Станислав Бинички Лесковац

Солфеђо

Јелена Манић – МШ Станислав Бинички Београд

Неда Милетић – МШ Станковић Београд

Даница Марковић – МШ Мокрањац Београд

Испитивач: Нина Суботић – МШ Коста Манојловић Земун

Аутор примера – Александра Каралић МШ Коста Манојловић Земун