• ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И
  • УЧЕНИКЕ КОЈИ УБРЗАНО НАПРЕДУЈУ ЈЕ

ОД 04.05.2022. ДО  25.05.2022. У СЕЊАЧКОЈ 31

Уз пријаву је потребно доставити и доказ о уплати (ванредни ученици)