Предмет Датум/време Место
Солфеђо 22. 1. 2024. од 10 ч. Сењак
Клавир 23. 1. 2024. од 9 ч. Сењак
Гитара 23. 1. 2024. од 9 ч. Сењак
Соло певање 23. 1. 2024. од 9 ч. Сењак
Удараљке 23. 1. 2024. од 12 ч. А одељење

Булевар Зорана Ђинђића 152 а

Хармоника 23. 1. 2024. од 12 ч. А одељење

Булевар Зорана Ђинђића 152 а

Упоредни клавир 24. 1. 2024. од 9 ч. Сењак
Теорија музике 24. 1. 2024. од 9 ч. Сењак
Хор 25. 1. 2024. од 9 ч. Сењак