Министарство просвете
у сарадњи са Центром за интерактивну
педагогију израдило Водич за
запослене у установама образовања и
васпитања: ”Васпитање у функцији
добробити и целовитог развоја деце”.
Водич је израђен у циљу оснаживања
запослених за интегрисање и
реализацију васпитне улоге установа
образовања и васпитања кроз јачање
васпитних компетенција запослених и
оснаживање родитеља и старатеља.
Линк

Правилник о Протоколу поступања у
установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање („Службени
гласник РС“, број 11 од 14. фебруара 2024).
Линк

Министарство просвете је уз подршку
Популационог фонда Уједињених нација у
Србији израдило и приручник
„Поступање установа образовања и
васпитања у кризним догађајима“ нуди
конкретне смернице и препоруке за
поступање запослених у циљу јачања
спремности школе за ефикасније
реаговање у ситуацијама суочавања са
кризним догађајем, као и препоруке за
организовање начина рада школа након
кризног догађаја.
Линк 

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада у установама
образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 10 од 9. фебруара 2024).
Линк