Поштовани родитељи, драги будући ученици,

 

Музичка школа ,,Станислав Бинички“ у Београду током маја и јуна организује пријемне испите за упис ученика у припремни и први разред за школску 2023/2024. Школа организује образовно-васпитни рад на три одељења  у Београду за једанаест инструмената:

  • А Нови Београд (Булевар Зорана Ђинђића 152а): клавир, виолина, виолончело, контрабас, хармоника, флаута, гитара, соло певање, удараљке и припремни разред);
  • Б  Нови Београд (Гандијева 138а): клавир, гитара, хармоника, виолончело, и виолина;
  • С Сењак (Сењачка  31): клавир, флаута, хармоника, харфа, соло певање и припремни разред)

Пријаве су активне кроз елекстронску пријаву, како за инструменте тако и за припремни разред:

– за припремни разред на пријемни испит пријављују се деца млађа од 8 година.

– за полагање пријемног испита за инструменте пријављују се ученици који већ похађају класичну основну школу.

У случају да нисте у могућности да попуните електронску пријаву, исту можете попунити и у просторијама школе сваке среде од 9.00 до 13.00 (Сењачка 31).

У електронској пријави важно је да означите одељење (А, Б или С) руководећи се искључиво тиме да ће ваше дете на  том одељењу похађати наставу.

У  1. разред основне музичке школе:

  • За инструменте КЛАВИР, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО, ФЛАУТА, ХАРФА, ХАРМОНИКА и ГИТАРА могу да се упишу ученици од 9 година и млађи:
  • За инструменте КЛАРИНЕТ, УДАРАЉКЕ И КОНТРАБАС могу да се упишу ученици од 11 година и млађи.
  • За соло певање, могу да се упишу: ЗА ЖЕНСКЕ ГЛАСОВЕ – ученици од 13 година и старији, а ЗА МУШКЕ ГЛАСОВЕ – ученици од 16 година и старији.

У 1. разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је прописано уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Пријемни испити за све састоје се из провере елементарних музичких склоности и способности деце одређених, а чине га: песмица (певање једне дечије или традиционалне песме по слободном избору детета); слух, музичка меморија и ритам.

Пријемни испити за школску 2023/2024. годину реализују се на свим одељењима:

  • субота 27.05.2023. (пријаве за овај термин отворене су до 20.05.2023., а распоред полагања објављује се 24.05.2023. на сајту школе)
  • субота 10.06.2023. (пријаве за овај термин отворене су до 03.06.2023., а распоред полагања објављује се 07.06.2023. на сајту школе)

Распоред кандидата за полагање пријемног испита по одељењима биће објављен три дана пред пријемни испит на сајту школе.

После сваког рока објављујемо на сајту прелиминарне резултате.

Коначна ранг листа са оствареним резултатима биће објављена на сајту школе најкасније до 16.06.2023.

Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент или певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Након сваког пријемног рока објављује се прелиминарна ранг листа путем које се кандидати обавештавају да ли су остварили основни услов да положе пријемни испит. Пријемни испит полажу и ученици припремног разреда који су ученици школе у овој школској години.

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са оствареним бодовима на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

Резултати са оствареним бодовима за сваког кандидата на коначној ранг листи биће објављени под јединственом шифром коју школа додељује сваком кандидату који је приступио полагању пријемног испита, а коју родитељи добијају на дан полагања испита.

Како би се ваше дете лакше определило за музички инструмент погледајте заједно брошуру ,,Води ме у Бинички“ .

Брошура за упис и пријемни и први разред 2023.