Коначна ранг листа са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе (сви пријемни рокови) биће објављена  до 16. јуна 2023. године Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент или соло певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Након сваког пријемног рока објављује се обједињена, прелиминарна ранг листа путем које се кандидати обавештавају да ли су остварили основни услов да положе пријемни испит.

Минимални број бодова да би се положио пријемни испит је 60 од максималних 100 бодова. Сваки кандидат који није остварио минимални број бодова није стекао услов да положи пријемни испит и то ће бити одмах истакнуто на првој прелиминарној листи

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са оствареним бодовима на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

Резултати са оствареним бодовима за сваког кандидата на коначној као и на прелиминарним ранг листама биће објављени под јединственом шифром коју школа додељује сваком кандидату који је приступио полагању пријемног испита.

Ознаке А, Б и С у табели односе се на  одељења школе:

А-Булевар Зорана Ђинђића 152 а, Нови Београд

Б- Гандијева 138а, Нови Београд

С- Сењачка 31, СЕњак

Одељење школе Шифра кандидата Статус кандидата
A 20035 ПОЛОЖИО
A 20036 ПОЛОЖИО
A 20037 ПОЛОЖИО
A 20038 ПОЛОЖИО
A 20040 ПОЛОЖИО
A 20041 ПОЛОЖИО
A 20042 ПОЛОЖИО
A 20043 ПОЛОЖИО
A 20044 ПОЛОЖИО
A 20045 ПОЛОЖИО
A 20046 ПОЛОЖИО
A 20047 ПОЛОЖИО
A 20048 ПОЛОЖИО
A 20049 ПОЛОЖИО
A 20050 ПОЛОЖИО
A 20051 ПОЛОЖИО
A 20052 ПОЛОЖИО
A 20053 ПОЛОЖИО
A 20055 ПОЛОЖИО
A 20057 ПОЛОЖИО
A 20058 ПОЛОЖИО
A 20059 ПОЛОЖИО
A 20060 ПОЛОЖИО
A 20061 ПОЛОЖИО
A 20062 ПОЛОЖИО
A 20063 ПОЛОЖИО
A 20064 ПОЛОЖИО
A 20065 ПОЛОЖИО
A 20066 ПОЛОЖИО
A 20067 ПОЛОЖИО
A 20068 ПОЛОЖИО
A 20069 ПОЛОЖИО
A 20070 ПОЛОЖИО
A 20071 ПОЛОЖИО
A 20072 ПОЛОЖИО
A 20073 ПОЛОЖИО
A 20074 ПОЛОЖИО
A 20075 ПОЛОЖИО
A 20076 ПОЛОЖИО
A 20077 ПОЛОЖИО
A 20078 ПОЛОЖИО
A 20079 ПОЛОЖИО
A 20080 ПОЛОЖИО
A 20081 ПОЛОЖИО
A 20083 ПОЛОЖИО
A 20084 ПОЛОЖИО
A 20085 ПОЛОЖИО
A 20086 ПОЛОЖИО
A 20087 ПОЛОЖИО
A 20088 ПОЛОЖИО
A 20089 ПОЛОЖИО
A 20090 ПОЛОЖИО
A 20091 ПОЛОЖИО
A 20092 ПОЛОЖИО
A 20093 ПОЛОЖИО
A 20094 ПОЛОЖИО
A 20095 ПОЛОЖИО
A 20096 ПОЛОЖИО
A 20098 ПОЛОЖИО
A 20099 ПОЛОЖИО
A 200100 ПОЛОЖИО
A 200101 ПОЛОЖИО
A 200102 ПОЛОЖИО
A 200104 ПОЛОЖИО
A 200105 ПОЛОЖИО
A 200106 ПОЛОЖИО
A 200107 ПОЛОЖИО
A 200108 ПОЛОЖИО
A 200109 НИЈЕ ПОЛОЖИО
A 200110 ПОЛОЖИО
A 200111 НИЈЕ ПОЛОЖИО
A 200113 ПОЛОЖИО
A 200114 ПОЛОЖИО
A 200115 ПОЛОЖИО
A 200116 ПОЛОЖИО
A 200117 ПОЛОЖИО
A 200118 ПОЛОЖИО
A 200119 ПОЛОЖИО
A 200120 ПОЛОЖИО
A 200121 ПОЛОЖИО
A 200122 ПОЛОЖИО
A 200123 ПОЛОЖИО
A 200124 ПОЛОЖИО
A 200125 ПОЛОЖИО
A 200126 НИЈЕ ПОЛОЖИО
A 200127 ПОЛОЖИО
A 200128 ПОЛОЖИО
A 200129 ПОЛОЖИО
A 200130 ПОЛОЖИО
A 200135 ПОЛОЖИО
A 200136 ПОЛОЖИО
A 200138 ПОЛОЖИО
A 200140 ПОЛОЖИО
A 200141 ПОЛОЖИО
A 200142 ПОЛОЖИО
A 200143 ПОЛОЖИО
A 200144 ПОЛОЖИО
A 200145 ПОЛОЖИО
A 200146 ПОЛОЖИО
A 200148 ПОЛОЖИО
А 2009 ПОЛОЖИО
А 200103 ПОЛОЖИО
А 200149 ПОЛОЖИО
А 200150 ПОЛОЖИО
А 200161 ПОЛОЖИО
А 200227 ПОЛОЖИО
А 200270 ПОЛОЖИО
Б 20056 ПОЛОЖИО
Б 20014 ПОЛОЖИО
Б 20016 ПОЛОЖИО
Б 20017 ПОЛОЖИО
Б 20018 ПОЛОЖИО
Б 20019 ПОЛОЖИО
Б 20020 ПОЛОЖИО
Б 20021 ПОЛОЖИО
Б 20022 ПОЛОЖИО
Б 20023 ПОЛОЖИО
Б 20024 ПОЛОЖИО
Б 20025 ПОЛОЖИО
Б 20026 ПОЛОЖИО
Б 20027 ПОЛОЖИО
Б 20028 ПОЛОЖИО
Б 20029 ПОЛОЖИО
Б 20030 ПОЛОЖИО
Б 20031 ПОЛОЖИО
Б 20032 ПОЛОЖИО
Б 20033 ПОЛОЖИО
Б 200152 ПОЛОЖИО
Б 200153 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200154 ПОЛОЖИО
Б 200155 ПОЛОЖИО
Б 200156 ПОЛОЖИО
Б 200157 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200158 ПОЛОЖИО
Б 200159 ПОЛОЖИО
Б 200160 ПОЛОЖИО
Б 200162 ПОЛОЖИО
Б 200163 ПОЛОЖИО
Б 200164 ПОЛОЖИО
Б 200165 ПОЛОЖИО
Б 200166 ПОЛОЖИО
Б 200167 ПОЛОЖИО
Б 200168 ПОЛОЖИО
Б 200169 ПОЛОЖИО
Б 200170 ПОЛОЖИО
Б 200171 ПОЛОЖИО
Б 200172 ПОЛОЖИО
Б 200173 ПОЛОЖИО
Б 200174 ПОЛОЖИО
Б 200175 ПОЛОЖИО
Б 200176 ПОЛОЖИО
Б 200177 ПОЛОЖИО
Б 200178 ПОЛОЖИО
Б 200179 ПОЛОЖИО
Б 200180 ПОЛОЖИО
Б 200181 ПОЛОЖИО
Б 200182 ПОЛОЖИО
Б 200183 ПОЛОЖИО
Б 200184 ПОЛОЖИО
Б 200185 ПОЛОЖИО
Б 200186 ПОЛОЖИО
Б 200187 ПОЛОЖИО
Б 200188 ПОЛОЖИО
Б 200189 ПОЛОЖИО
Б 200190 ПОЛОЖИО
Б 200191 ПОЛОЖИО
Б 200192 ПОЛОЖИО
Б 200193 ПОЛОЖИО
Б 200194 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200195 ПОЛОЖИО
Б 200196 ПОЛОЖИО
Б 200197 ПОЛОЖИО
Б 200198 ПОЛОЖИО
Б 200199 ПОЛОЖИО
Б 200200 ПОЛОЖИО
Б 200201 ПОЛОЖИО
Б 200202 ПОЛОЖИО
Б 200203 ПОЛОЖИО
Б 200204 ПОЛОЖИО
Б 200205 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200206 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200207 ПОЛОЖИО
Б 200208 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200209 ПОЛОЖИО
Б 200210 ПОЛОЖИО
Б 200211 ПОЛОЖИО
Б 200213 ПОЛОЖИО
Б 200214 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200215 ПОЛОЖИО
Б 200216 ПОЛОЖИО
Б 200217 ПОЛОЖИО
Б 200218 ПОЛОЖИО
Б 200219 ПОЛОЖИО
Б 200221 ПОЛОЖИО
Б 200222 ПОЛОЖИО
Б 200223 ПОЛОЖИО
Б 200224 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200225 ПОЛОЖИО
Б 200226 ПОЛОЖИО
Б 200228 ПОЛОЖИО
Б 200229 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200230 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б 200231 ПОЛОЖИО
Б 200233 ПОЛОЖИО
Б 200234 ПОЛОЖИО
Б 200235 ПОЛОЖИО
Б 200268 ПОЛОЖИО
Б 200269 ПОЛОЖИО
С 2002 ПОЛОЖИО
С 2007 ПОЛОЖИО
С 2008 ПОЛОЖИО
С 20010 ПОЛОЖИО
С 20011 ПОЛОЖИО
С 20013 ПОЛОЖИО
С 200236 ПОЛОЖИО
С 200237 ПОЛОЖИО
С 200238 ПОЛОЖИО
С 200239 ПОЛОЖИО
С 200240 ПОЛОЖИО
С 200241 ПОЛОЖИО
С 200242 ПОЛОЖИО
С 200243 ПОЛОЖИО
С 200244 ПОЛОЖИО
С 200245 ПОЛОЖИО
С 200246 ПОЛОЖИО
С 200247 ПОЛОЖИО
С 200248 ПОЛОЖИО
С 200249 ПОЛОЖИО
С 200250 ПОЛОЖИО
С 200251 ПОЛОЖИО
С 200252 ПОЛОЖИО
С 200253 ПОЛОЖИО
С 200254 ПОЛОЖИО
С 200255 ПОЛОЖИО
С 200256 ПОЛОЖИО
С 200257 ПОЛОЖИО
С 200258 ПОЛОЖИО
С 200259 ПОЛОЖИО
С 200260 ПОЛОЖИО
С 200261 ПОЛОЖИО
С 200263 ПОЛОЖИО
С 200265 ПОЛОЖИО
С 200266 ПОЛОЖИО