Коначна ранг листа са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе (сви пријемни рокови) биће објављена  до 16. јуна 2023. године.  Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент или соло певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Након сваког пријемног рока објављује се обједињена, прелиминарна ранг листа путем које се кандидати обавештавају да ли су остварили основни услов да положе пријемни испит.

Минимални број бодова да би се положио пријемни испит је 60 од максималних 100 бодова. Сваки кандидат који није остварио минимални број бодова није стекао услов да положи пријемни испит и то ће бити одмах истакнуто на првој прелиминарној листи

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са оствареним бодовима на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

Резултати са оствареним бодовима за сваког кандидата на коначној као и на прелиминарним ранг листама биће објављени под јединственом шифром коју школа додељује сваком кандидату који је приступио полагању пријемног испита.

Ознаке А, Б и С у табели односе се на  одељења школе:

А-Булевар Зорана Ђинђића 152 а, Нови Београд

Б- Гандијева 138а, Нови Београд

С- Сењачка 31, Сењак

Одељење шифра СТАТУС КАНДИДАТА
A 200271 ПОЛОЖИО
A 200272 ПОЛОЖИО
A 200273 ПОЛОЖИО
A 200274 ПОЛОЖИО
A 200275 ПОЛОЖИО
A 200276 ПОЛОЖИО
A 200277 ПОЛОЖИО
A 200278 ПОЛОЖИО
A 200279 ПОЛОЖИО
A 200280 ПОЛОЖИО
A 200281 ПОЛОЖИО
A 200282 ПОЛОЖИО
A 200283 ПОЛОЖИО
A 200284 ПОЛОЖИО
A 200285 ПОЛОЖИО
A 200286 ПОЛОЖИО
A 200287 ПОЛОЖИО
A 200288 ПОЛОЖИО
A 200289 ПОЛОЖИО
A 200290 ПОЛОЖИО
A 200291 ПОЛОЖИО
A 200292 ПОЛОЖИО
A 200293 ПОЛОЖИО
A 200294 ПОЛОЖИО
A 200295 ПОЛОЖИО
A 200296 ПОЛОЖИО
A 200297 ПОЛОЖИО
A 200299 ПОЛОЖИО
A 200301 ПОЛОЖИО
A 200302 ПОЛОЖИО
A 200303 ПОЛОЖИО
A 200305 ПОЛОЖИО
A 200306 ПОЛОЖИО
A 200307 НИЈЕ ПОЛОЖИО
A 200308 ПОЛОЖИО
A 200309 ПОЛОЖИО
A 200311 ПОЛОЖИО
A 200312 ПОЛОЖИО
A 200313 ПОЛОЖИО
A 200314 ПОЛОЖИО
A 200315 ПОЛОЖИО
A 200316 ПОЛОЖИО
A 200317 ПОЛОЖИО
A 200318 ПОЛОЖИО
А 200319 ПОЛОЖИО
А 200320 ПОЛОЖИО
A 200321 ПОЛОЖИО
A 200322 ПОЛОЖИО
A 200323 ПОЛОЖИО
A 200324 ПОЛОЖИО
A 200326 ПОЛОЖИО
A 200328 ПОЛОЖИО
A 200329 ПОЛОЖИО
A 200331 ПОЛОЖИО
A 200332 ПОЛОЖИО
A 200333 ПОЛОЖИО
Б  200335 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б  200336 ПОЛОЖИО
Б  200337 ПОЛОЖИО
Б  200338 ПОЛОЖИО
Б  200339 ПОЛОЖИО
Б  200340 ПОЛОЖИО
Б  200341 ПОЛОЖИО
Б  200342 ПОЛОЖИО
Б  200343 ПОЛОЖИО
Б  200344 ПОЛОЖИО
Б  200345 ПОЛОЖИО
Б  200346 ПОЛОЖИО
Б  200347 ПОЛОЖИО
Б  200348 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б  200349 ПОЛОЖИО
Б  200350 ПОЛОЖИО
Б  200351 ПОЛОЖИО
Б  200352 ПОЛОЖИО
Б  200354 ПОЛОЖИО
Б  200357 ПОЛОЖИО
Б  200358 ПОЛОЖИО
Б  200359 ПОЛОЖИО
Б  200360 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б  200361 ПОЛОЖИО
Б  200363 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б  200364 ПОЛОЖИО
Б  200365 НИЈЕ ПОЛОЖИО
Б  200366 ПОЛОЖИО
Б  200369 ПОЛОЖИО
Б  200370 ПОЛОЖИО
Б  200371 ПОЛОЖИО
Б  200372 ПОЛОЖИО
Б  200374 ПОЛОЖИО
Б  200375 ПОЛОЖИО
Б  200376 ПОЛОЖИО
Б  200379 ПОЛОЖИО
Б  200381 ПОЛОЖИО
Б  200383 ПОЛОЖИО
Б  200384 ПОЛОЖИО
Б  200385 ПОЛОЖИО
Б  200386 ПОЛОЖИО
Б  200387 ПОЛОЖИО
Б  200388 ПОЛОЖИО
Б  200389 ПОЛОЖИО
Б  200390 ПОЛОЖИО
Б  200391 ПОЛОЖИО
Б  200392 ПОЛОЖИО
Б  200393 ПОЛОЖИО
Б  200394 ПОЛОЖИО
Б  200395 ПОЛОЖИО
Б  200397 ПОЛОЖИО
Б  200398 ПОЛОЖИО
Б  200399 ПОЛОЖИО
С  200401 ПОЛОЖИО
С  200402 ПОЛОЖИО
С  200404 ПОЛОЖИО
С  200407 ПОЛОЖИО
С  200408 ПОЛОЖИО
С  200409 ПОЛОЖИО
С  200410 ПОЛОЖИО
С  200411 ПОЛОЖИО
С  200414 ПОЛОЖИО
С  200415 ПОЛОЖИО
С  200416 ПОЛОЖИО
С  200417 ПОЛОЖИО
С  200418 ПОЛОЖИО
С 200419 ПОЛОЖИО
Б 200420 ПОЛОЖИО
Б 200421 ПОЛОЖИО
Б 200422 ПОЛОЖИО
Б 200423 ПОЛОЖИО
А 200424 ПОЛОЖИО
А 200425 ПОЛОЖИО
А 200426 ПОЛОЖИО
С 200427 ПОЛОЖИО