Објављујемо коначну ранг листу са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке школе као и упис у припремни разред. Ранг листе су формиране за свако одељење посебно, јер су се кандидати пријављивали да полажу пријемни  на одељењу на ком би и похађали наставу. Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент/певање  или припремни разред утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Интересовање за упис ученика је и ове године било изузетно велико, а школа није у могућности да прими све кандидате који су положили пријемни испит.

После уписа ученика помераће се ранг листа у складу са  бројем ученика који нису приступили упису у корист кандидата са листе чекања.

Уколико је кандидат положио пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места и  у складу са оствареним бројем бодова на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у МШ ,,Станислав Бинички“, кандидат може да буде уписан на други инструмент, одсек или другу музичку школу где има слободних места.

Честитамо свим будућим ученицима на оствареном успеху током пријемних испита у МШ ,,Станислав Бинички“ Београд.

Упис ученика:

  • уторак 20.06.2023. од   9.00 до 19.00 часова
  • среда 21.06.2023. од 14.00 до 19.00 часова
  • четвртак 22.06.2023. од   9.00 до 19.00 часова

Музичка школа

,,Станислав Бинички“ Београд

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ИНСТРУМЕНТИ

ЗА ОДЕЉЕЊЕ СЕЊАК са листом чекања

Одељење Шифра кандидата Број бодова  Инструмент
С 2002 100 виолина
С  200401 100 виолина
С 20010 100 клавир
С 200249 100 клавир
С 200251 100 клавир
С 200260 100 клавир
С 200261 100 клавир
С  200402 100 клавир
С  200408 100 клавир
С  200411 100 клавир
С  200416 100 клавир
С  200418 100 клавир
С 200265 100 соло певање
С  200417 100 соло певање
С 200419 100 соло певање
С 200427 100 соло певање
С 200247 100
С 200301 98 соло певање
С 200238 98 харфа
С 2007 98
С 2008 97 клавир
С 20011 97 харфа
С 200237 97
С 200248 96 клавир
С 200250 96 клавир
С 200236 96 флаута
С 200259 94 клавир
С 200253 94 клавир
С  200407 92 клавир
С 200258 91 виолина
С 20013 91 харфа
С 200246 90 виолина
С 200266 90 харфа
С 200263 89 листа чекања
С  200409 89 листа чекања
С 200252 85 листа чекања
С 200254 83 листа чекања
С  200404 78 листа чекања

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

ЗА ОДЕЉЕЊЕ СЕЊАК

Одељење Шифра кандидата Број бодова Припремни разред
С  200415 100 припремни разред
С 200239 100 припремни разред
С 200242 100 припремни разред
С 200243 100 припремни разред
С 200245 100 припремни разред
С  200410 100 припремни разред
С 200241 96 припремни разред
С 200255 96 припремни разред
С 200244 86 припремни разред
С  200414 80 припремни разред
С 200240 65 припремни разред
С 200256 65 припремни разред

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ИНСТРУМЕНТИ

ЗА ОДЕЉЕЊЕ  ,,Б“  са листом чекања

Одељење Шифра кандидата Број бодова  Инструмент
Б 200152 100 виолина
Б 200158 100 виолина
Б 200159 100 виолина
Б  200343 100 виолончело
Б 200223 100 гитара
Б 200225 100 гитара
Б  200347 100 гитара
Б 20018 100 клавир
Б 20019 100 клавир
Б 20021 100 клавир
Б 20024 100 клавир
Б 20033 100 клавир
Б 200163 100 клавир
Б 200167 100 клавир
Б 200170 100 клавир
Б 200173 100 клавир
Б 200174 100 клавир
Б 200182 100 клавир
Б  200386 100 клавир
Б  200388 100 клавир
Б  200390 100 клавир
Б  200391 100 клавир
Б  200395 100 клавир
Б  200398 100 клавир
Б 200420 100 клавир
Б  200366 100 клавир
Б 20022 100 флаута
Б 200193 100 хармоника
Б 200188 99 клавир
Б 200198 99 клавир
Б 200421 99 клавир
Б 200171 99 клавир
Б  200341 98 гитара
Б 200154 98 клавир
Б  200339 98 клавир
Б  200342 98 клавир
Б 200226 98 клавир
Б 200423 98 клавир
Б 200233 98 клавир
Б 20067 98 клавир
Б 200219 98 флаута
Б 200192 98 хармоника
Б  200345 97 виолончело
Б  200352 97 клавир
Б  200340 95 флаута
Б 20056 95 хармоника
Б  200337 93 хармоника
Б 200422 93 хармоника
Б  200336 92 листа чекања
Б  200384 92 листа чекања
Б 200183 90 листа чекања
Б  200349 90 листа чекања
Б  200351 90 листа чекања
Б  200394 90 листа чекања
Б  200338 90 листа чекања
Б 20020 90 листа чекања
Б 20026 90 листа чекања
Б 200177 90 листа чекања
Б 20025 90 листа чекања
Б 200164 90 листа чекања
Б 200166 90 листа чекања
Б 200180 90 листа чекања
Б  200374 90 листа чекања
Б  200383 90 листа чекања
Б 200190 89 листа чекања
Б 200218 89 листа чекања
Б 200162 88 листа чекања
Б 200165 88 листа чекања
Б 200169 88 листа чекања
Б 200172 88 листа чекања
Б  200389 88 листа чекања
Б 200168 87 листа чекања
Б 200185 87 листа чекања
Б 200184 87 листа чекања
Б 200234 86 листа чекања
Б 200155 85 листа чекања
Б 20016 85 листа чекања
Б 20017 85 листа чекања
Б 200221 85 листа чекања
Б 200268 85 листа чекања
Б  200385 85 листа чекања
Б  200393 85 листа чекања
Б  200344 83 листа чекања
Б 20030 82 листа чекања
Б 200181 82 листа чекања
Б  200397 81 листа чекања
Б 20027 80 листа чекања
Б 200175 80 листа чекања
Б 200178 80 листа чекања
Б 200179 80 листа чекања
Б 200187 80 листа чекања
Б  200376 80 листа чекања
Б  200381 80 листа чекања
Б  200387 80 листа чекања
Б 20028 79 листа чекања
Б  200392 79 листа чекања
Б  200399 78 листа чекања
Б 20031 78 листа чекања
Б 200176 78 листа чекања
Б 200156 75 листа чекања
Б  200379 75 листа чекања
Б 200189 72 листа чекања
Б 200231 65 листа чекања

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

ЗА ОДЕЉЕЊЕ ,,Б“ са листом чекања

Одељење Шифра кандидата Број бодова Припремни разред
Б 200209 100 припремни разред
Б 200211 100 припремни разред
Б  200357 100 припремни разред
Б  200359 100 припремни разред
Б  200370 100 припремни разред
Б 200207 100 припремни разред
Б 200216 98 припремни разред
Б 200203 97 припремни разред
Б  200364 97 припремни разред
Б  200375 97 припремни разред
Б 20023 95 припремни разред
Б 200210 95 припремни разред
Б 200213 95 припремни разред
Б 20032 95 припремни разред
Б 200191 94 припремни разред
Б 200186 94 припремни разред
Б  200358 92 листа чекања
Б  200369 88 листа чекања
Б 200204 87 листа чекања
Б 200200 85 листа чекања
Б 200202 85 листа чекања
Б 200197 83 листа чекања
Б  200372 83 листа чекања
Б  200371 82 листа чекања
Б 200199 78 листа чекања
Б 200201 78 листа чекања
Б 200215 78 листа чекања
Б 200269 75 листа чекања
Б  200361 75 листа чекања
Б 200195 75 листа чекања
Б 200196 72 листа чекања
Б 200217 70 листа чекања

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ИНСТРУМЕНТИ

ЗА ОДЕЉЕЊЕ ,,А“  са листом чекања

Одељење Шифра кандидата Број бодова  Инструмент
A 20058 100 виолина
A 20059 100 виолина
A 20060 100 виолина
A 200271 100 виолина
A 200273 100 виолина
A 200323 100 виолина
A 200141 100 виолина
А 200161 100 виолина
A 20051 100 виолончело
A 20061 100 виолончело
A 200291 100 виолончело
A 20068 100 гитара
A 20069 100 гитара
A 200278 100 гитара
А 2009 100 гитара
A 20037 100 гитара
A 20064 100 клавир
A 200282 100 клавир
A 20038 100 клавир
A 20041 100 клавир
A 20042 100 клавир
A 20043 100 клавир
A 20045 100 клавир
A 20077 100 клавир
A 20079 100 клавир
A 20080 100 клавир
A 20083 100 клавир
A 20084 100 клавир
A 20085 100 клавир
A 20087 100 клавир
A 20088 100 клавир
A 20089 100 клавир
A 20092 100 клавир
A 20094 100 клавир
A 20095 100 клавир
A 20098 100 клавир
A 200100 100 клавир
A 200102 100 клавир
A 200321 100 клавир
A 200324 100 клавир
A 200326 100 клавир
A 200328 100 клавир
A 200329 100 клавир
А 200150 100 клавир
A 200316 100 клавир
A 200104 100 кларинет
А 200426 100 контрабас
A 200105 100 соло певање
A 200106 100 соло певање
A 200108 100 соло певање
A 200115 100 соло певање
A 200299 100 соло певање
A 200305 100 соло певање
A 200116 100 удараљке
A 200294 100 удараљке
A 200295 100 удараљке
A 200296 100 удараљке
A 20050 100 флаута
A 20035 100 флаута
A 20036 100 флаута
A 20047 100 флаута
A 20052 100 флаута
A 200120 100 флаута
A 200290 100 хармоника
A 200293 99 удараљке
A 200122 99 хармоника
A 200275 98 виолончело
A 20073 98 гитара
A 200279 98 гитара
A 200284 98 флаута
A 20055 97 виолина
A 200110 97 гитара
A 200287 97 кларинет
A 20062 96 гитара
A 20065 96 гитара
А 200227 96 гитара
A 200276 95 виолончело
A 20046 95 гитара
А 200222 95 гитара
А 200235 95 гитара
A 20071 95 флаута
A 200121 95 хармоника
А 200160 94 виолина
А 20029 94 гитара
А 200346 94 гитара
А 200354 94 гитара
А 200350 94 гитара
А 200228 94 гитара
A 200117 94 контрабас
А 20014 93 флаута
A 20072 93 хармоника
А 200424 92 виолончело
A 200274 92 виолончело
A 200272 92 флаута
A 20048 91 листа чекања
A 20049 91 листа чекања
A 20093 91  листа чекања
A 200107 91 листа чекања
A 20070 90 листа чекања
A 20074 90 листа чекања
A 200277 90 листа чекања
A 200280 90 листа чекања
A 200283 90 листа чекања
A 20044 90 листа чекања
A 20053 90 листа чекања
A 20078 90 листа чекања
A 20086 90 листа чекања
A 20091 90 листа чекања
A 20099 90 листа чекања
A 200322 90 листа чекања
A 200332 90 листа чекања
A 200288 90 листа чекања
A 200297 90 листа чекања
A 200302 90 листа чекања
A 200303 90 листа чекања
A 200118 90 листа чекања
A 200289 90 листа чекања
A 200114 89 листа чекања
A 20066 88 листа чекања
A 200281 88 листа чекања
A 200292 88 листа чекања
A 20076 88 листа чекања
A 200113 88 листа чекања
A 200119 88 листа чекања
А 200319 85 листа чекања
A 20075 85 листа чекања
A 20096 85 листа чекања
A 200331 85 листа чекања
A 200333 85 листа чекања
А 200270 85 листа чекања
A 20057 80 листа чекања
A 20063 80 листа чекања
A 20081 80 листа чекања
A 200101 80 листа чекања
A 200286 80 листа чекања
А 200103 75 листа чекања
A 20040 75 листа чекања
A 200285 65 листа чекања
А 200425 60 листа чекања
A 200306 60 листа чекања

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

ЗА ОДЕЉЕЊЕ ,,А“ са листом чекања

Одељење Шифра кандидата Број бодова Припремни разред
A 200128 100 припремни разред
A 200130 100 припремни разред
A 200136 100 припремни разред
A 200140 100 припремни разред
A 200148 100 припремни разред
A 200308 100 припремни разред
A 200309 100 припремни разред
A 200311 100 припремни разред
A 200312 100 припремни разред
A 200313 100 припремни разред
A 200314 100 припремни разред
A 200315 100 припремни разред
A 200318 100 припремни разред
A 200124 99 припремни разред
A 200125 99 припремни разред
A 200127 99 припремни разред
A 20090 96 припремни разред
A 200123 95 листа чекања
A 200129 95 листа чекања
A 200135 95 листа чекања
A 200138 95 листа чекања
A 200142 95 листа чекања
A 200143 94 листа чекања
А 200149 94 листа чекања
А 200320 94 листа чекања
A 200146 85 листа чекања
A 200317 85 листа чекања
A 200144 70 листа чекања
A 200145 70 листа чекања